DUYURULAR

Yeni dönem ödemeler

                                                                               .30.07.2023

 

SİTE SAKİNLERİNİN BİLGİSİNE, DİKKATİNE

 

Ağustos ayından itibaren başlayacak yeni Ödeme dönemi aidatve ek ödemeler Ağustos un ilk haftası içerisinde sisteme yüklenecektir. Sizdeğerli üyelerimiz, Web sayfamızdan sisteme girerek bu ödeme tablosunu takipediniz hata veya yanlışlık olmuş ise lütfen yönetime bildirin düzeltmeleranında yapılsın.

Bankadan Ödeme yaparken lütfen Ad,soyad, sokak ve ev numarası ile ödemenin niçin yapıldığını belirtin.

Lütfen herkes Web sayfasından Cari bilgilerinisürekli kontrol etsin.

Saygılarımızla,

 

Site Yönetimi

2023-2024 işletme bütçesi

 

TAHMİNİGİDER BÜTÇESİ:

1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  SİTE BAKIM ONARIM GİDERLERİ                                       128.275.04

 

TOPLAM GİDERLER:                                                          942.140.00TL

 

TAHMİNİGELİR BÜTÇESİ :

1.AİDATLAR( 240.00 X253 =60.720X12 )                                       728.640.00

2.KİRALAR                                                                                          47.500.00

3.FAİZGELİRLERİ                                                                              10.000.00   

4.HAVUZHARCAMALARI ÖDEMESİ(226X658.84 )                         155.000.00

5.TRAKTÖRGELİRLERİ                                                                      1.000.00

 

TOPLAM GELİRLER                                                                         942.140.00 TL

 

 

FASILLAR ARASI AKTARMAYETKİSİ YÖNETİM KURULUNA AİTTİR.

 

 

OKTAY KAHRAMANTÜRK

 

      SİTEBAŞKANI

 

2022-2023 hesap özeti

GELİRLER;

1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.   

TOPLAM GELİRLER…………………………………………………… 646.908.48

01.07.2022 DEVİR ……………………………………………………   69.364.69

GENEL TOPLAM……………………………………………………………………  716.273.17

GİDERLER;

1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  SİTE BAKIM ONARIM GİDERLERİ……….      99.571.60

 

                                      TOPLAMGİDERLER…………………………………………..           635.794.00

                                     30.06.2023 MEVCUT BANKA +KASA…………………               80.479.17

 GENELTOPLAM………………………………………………………………………………             716.273.17

 

OKTAY KAHRAMANTÜRK

ÖZÇELİK SİTES BAŞKANI

2022-2023 Denetim Raporu

                                                                              10.07.2023                                                                                                                                              

                                   

                          01.08.2022/30.06.2023dönemine ait denetim raporu.

 


1.Mali denetim sonucu kasa durumu


     Gelirler toplamı  : 674.354.93 TL.


     Giderler toplamı :  635.794.00 TL.


2.Mahkeme sonucunun site yönetimi lehine sonuçlanması nedeniyle aidatödemelerinde       bariz bir düzelmeolmuştur.

 

3. Bir öncekidönem 1000(bin) TL.uzeri borçlu sayısı 40 kişi iken,bu dönem 21 kişiyedüşmüştür.

 

4. Kafeteryabinası çatı tadilatının güzel yapıldığı görülmüştür. Aynı şekilde dış cephenintadilatının biran evvel yapılması gerekir.


5.Sivrisinekler konusunda sıkıntı fazladır. Belediye ile işbirliği yapılarakkış mevsiminden  

   itibaren,lavra döneminde mücadelenin başlatılmasıuygun olacaktır


6.Havuz çevresine bir önceki dönem dikilen zakkum ağaçları sökülerek çim teldöşenmistir.

   Zakkumlar sökülmese iyi olurdu.

 

7. Havuz kapanışsaatinin18:00'e düşürülmesi konusunda tenkidler mevcut. Bu konunun tekrar değerlendirilmesindefayda var.


8.Ortak alanlarda mevcut zeytinlerin yönetim tarafından toplatılıp yağadönüştürülmesi sonuç sitemize 14000 (ondört bin) TL ek gelir sağlanmıştır.Önümüzdeki dönem aynı şekilde hareket edilmesi sitemizin lehinedir.

 

9. Bütünharcamalar genel kurul kararlarına uygun olarak yapılmıştır.


10.Site yönetimi dönem itibarıyla yapılan bütün işlerde çok titiz ve özveriliçalışmıştır Bu

     hizmetlerinden dolayı kendilerine denetimgurubu olarak teşekkür ederiz.

 

 

 

 


                        İbrahimTekir                                Sami Gümüş                    Ayhan Kiraz

Faaliyet raporu 2

 

         Sitemizin rutin işleri olan yol ve çevre temizlikleri aksatılmadan sene boyu sürdürülereksitemiz devamlı temiz ve düzenli tutulmuştur. Bordürler, ağaç gövdeleri ve kafeteryanın dışcepheleri Sitemiz çalışanı tarafından kireçbadana yapılmıştır. Sitemizin İlaçlama işleri Macropestfirması ile yapılan anlaşma çerçevesinde devam etmektedir. Siteetrafındaki çöp kazanları ve rögarları tarafımızdan temin edilen ilaçlar ileilaçlanmaktadır. Sitemizin Traktörü çok eski olmasına rağmen zaruri ihtiyaçolduğundan tutmayan frenleri, aksayan mekanik aksamı, ve arka lastikleri (iyiçıkma) yenilenerek emniyetli ve kullanışlı halegetirilmiştir. Diğer rutin işleri kontrol edilerek Sitemiz çalışanıtarafından yaptırılması sağlanmıştır. Kafeteryamızın Tamir Bakım ve Tadilatişlerinin büyük kısmı Sitemiz zeytin geliri ile karşılanmıştır. Traktör lastikalımında yardımcı olan Üyemiz Sayın Eray ŞEN e Sitemiz adına çok teşekkürederiz.

8- BİLGİSAYAR VE YAZICININYENİLENMESİ, GÜÇ KAYNAĞI VE HARİCİ BELLEK :

 

 Site bilgisayarı formatlanmış Yeni klevye vemause alınmıştır. Demirbaş defterine              kaydedilmiştir.

 

9- BİRLİK BERABERLİK TOPLUYAŞAMA, VE SOSYAL DAYANIŞMA :

 

Sitemizde huzur, barışve kardeşlik ruhu içinde yaşanması olmazsa olmaz ve hepimizin arzusudur. Bunedenle gerilim ve kamplaşma yerine iyi ilişkiler içerisinde yaşamamız içingayret sarf edilmiş.

 

10-- MALİ DURUMVE KIDEM TAZMİNATI :

 

Yukarıda da izahedildiği gibi Mali durum disipline edilmiş, gelir kaybı olmadan giderlerasgariye indirilmiştir. Ağustos 2022 den itibaren Sitenin Gelir- Gidertabloları Web sitemizde yayımlanmıştır. Site çalışanının gelecekte çok sorunolduğunu bildiğimiz Kıdem Tazminatı problemini çözmek için bu amaçla bir Fonhesabı açılmış ve her yıl bu hesaba ödeme aktarılması gerekirken bu ödemeler düzenliolarak yapılmamıştır. Temmuz 2022 sonu hesapta 11.237.95 tl bulunmaktadır.Haziran 2023 sonu itibarıyla bu hesapta 23.957,51. TL. Para bulunmaktadır. (Bu yıliçin 12.719,56 TL yatırılmıştır)

2018 VE 2020Yıllarından toplamda yaklaşık 3.727.00 TL SGK borcu çıkmış ve yapılandırmayapılarak Temmuz ayı sonuna kadar ödenecektir.

   

11- GENEL BİLGİLER

 

Üyelerimizin genelçoğunluğu bizim dönemimizde aidatlarını zamanında yatırmışlardır.

1000 tl üzeri borcuolan üye sayımız yaklaşık 21 kişidir.

Havuza katılmayan üyesayımız 33 kişidir.

Aidatlarını ödemeyikabul etmeyen Hukuki işlem başlatılacak üye sayısı 8-10 kişidir.

Arıtma ödemesiniyapmayan veya eksik yatıran yaklaşık 20 kişi bulunmaktadır.

Aidatların ve faizborçlarını ödemeyip 1000 TL ile 10.000 TL arasında borcu olan 44 kişi vardıbunların 33 kişisi girişimlerimiz sonucu ödemelerini yapmıştır.

 

12-HUKUKİ İŞLEMLER

a-   b-   c-   d-   Ödemelerini yapmayan, yapmayacağını beyan eden 8-10 kişiliküyelerimizin icra takibi başlatılmıştır. İcra takibine itiraz edilmiş vedurdurulmuştur.2.mahkeme sonucundan sonra kararlılıkla hukuki süreçbaşlatılacaktır.

 

 

 

13- SONUÇ :

 

11 aylık çalışma dönemimizinkısa özeti yukarıda çıkarılmış olup esas olan olaylara samimi, yapıcı vedürüst yaklaşımdır. Bu sitede aşabileceğimiz sorunlarla birlikte mücadele edelimaşamayacağımız sorunları bahane ederek muhalif cephe oluşturarak dedikoduyapmanın ve gruplaşmanın hiç kimseye faydası olmaz. Sitemizin beklenen düzeydeiyileşmesinin duraklaması hatta geriye gitmesi durdurulmuş yapılması gerekenlerhakkında uygulamalarımızla iyileşme ivmesi kazandırılmıştır. Yapılan tümişlerde alınan teklifler, yapılan harcamalar, oluşturulan sözleşmeler, fişlerfaturalar hepsi dosyalanarak ofiste bulundurulmaktadır. Denetim kurulutarafından hepsi titizlikle incelenmiştir. Ayrıca incelemek veya sorgulamakisteyen üyelerimize de taktim edilecektir.

          Mutlaka yapılması gereken ve yapılabilecek daha güzel şeylervardır.  Önemli olan bundan sonra bu hizmeti devralacak arkadaşlarımızında aynı hassasiyet ve samimiyetle birlik beraberliğimizi sağlamalarıdır.

         Görev alan Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarımıza, aidatlarını düzenliödeyen ve sitemize sahip çıkan duyarlı Üyelerimize teşekkür eder herkesesağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

 

 

 

 

 

 

 

         

           

       Cumhur CENGİZ              MuharremÇELİK           OktayKAHRAMANTÜRK       Yönetim Kurulu Üye               Yönetim Kurulu Üye           Yönetim Kurulu Başkanı

Faaliyet raporu 1

 

1-   SİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN DİSİPLİNE EDİLMESİ VE ÖDEMELERİNPLANLANMASI 

         Yönetimimiz 01.08.2022 tarihinde göreve başladı ancak önceki Yönetimdevir-teslimi resmi bir ay sonra yaptı. Bunun üzerine ve aradanbelirli bir süre geçtikten sonra var olan mevcut üzerinden durumututanakla tespit ederek görevimizi sürdürdük.

          Sitemiz Yönetiminin disipline edilmesi ve kurumsallaşmaya gidilmesiyönünde azami gayret sarf edilmiş öncelikle dönemimize ait " İşletmeProjesi "hazırlanarak Web sitemizde yayımlanmış ve faaliyetlerimiz buprojeye uygun olarak mevcut yasal kurallar çerçevesinde herkese eşit yaklaşımlayürütülmüştür. Borçlanmaya gidilmemiş, harcamalar disipline edilerek önem arzeden işler Yönetim Kurulunda görüşülüp karar alınarak uygulanmıştır.

         

         Bu kapsamda bir kısım kişiler tarafından maksatlı ve art niyetlişekilde " BurasıSite değil mahalledir, Havuzda ve diğer ortak mallarda hissemiz yok, havuzazaten girmiyorum onun için havuz tadilatını ödemiyorum hatta aidatımı da ödemiyorum,nasıl alacaklar "söylemleri anlaşılır ve kabul edilir değildir. Sitemiz 260 haneden oluşandolayısıyla 260 kişinin ortak yaşam alanıdır. Burada toplumsal kurallar ileGenel kurul toplantısında alınan kararlara herkesin uyma zorunluluğu vardır.Resmi statüde site olmamakla birlikte site kurallarına göre yaşamakdurumundayız, 260 kişinin kanalizasyonu, bitki atıkları, siteye ait su vetelefon arızaları, çevre temizliği gibi ortak sorunların çözümü vegiderlerinin ferdi olarak yapılması mümkün değildir. Aksi halde ortamyaşanılmaz hale gelir. Toplumsal kurallara uymak çok önemli bir kültür, kazanımve yaşam şeklidir.

         Bu sebeple tüm sakinlerimizi Sitemize sahip çıkmaya, kurallara uymayauymayanları ikaz etmeye davet ediyoruz.

 

2- RESMİKURUM VE KİŞİLERE OLAN BORÇLARIN, KAPATILMASI, BORÇLANMAYAGİDİLMEMESİ VE TASARRUF TEDBİRLERİ:

 

         Dönemimizde hiçbir kurum ve kişiye borç iş yaptırılmamış, peşin ödenerekgelecek döneme tarafımızdan borç bırakılmadığı gibi önceki dönemden kalanborçların tamamı ödenmekle birlikte önceden kalan Havuz işletim gideri olarak 16.500.TL. İlaçlama olarak 5000. TL. Havuz tadilat borcu olarak 9.000 TL olmak üzeretoplam olarak önceki döneme ait 34,209,14 TL. lık bir kısmın ödemesi yapılmıştır.

         Özetle bir önceki dönemden genel kurulda 0 TL. borç beyan edilmesine rağmengerçek borç 34,104,00 TL dir. Mali bilançonun bu şekilde ortaya çıkmasınınsebebi, bu konulara Yönetimlerin gayri ciddi yaklaşımı ve idare şekli ile GenelKurullarda seçime odaklanılarak hesap verme ve hesap sormanın usulüne uygun yapılmadığı,hesapların yeterince irdelenmediği, soru sorulmadığı ve irdeleyen ve soru soranlarada destek verilmediği olarak görülmektedir. Bu durumlar Sitemiziniyileşmesi yerine mevcut yapısını da kaybederek bozulmasına neden olmuştur.

         Ayrıca, yapılan ve yaptırılan işlerde de titizlik gösterilerek en düşük fiyatlaen iyi şekilde yaptırmak için Yönetimimiz azami titizlik göstermiştir. Siteyeait GSM hattının önceki dönemde aylık gideri ortalama 400-550 TL. olmasınarağmen firma ile anlaşılarak sabit 99.00 TL.  ye düşürülmüştür. Kısmi İlaçlama,yol tamiri, park ve bahçelerin düzenlenmesi işleri görüşmelerimiz sonundaBelediyemize yaptırılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Sitemizde ortakalanlardan kiralık olarak değerlendirdiğimiz konutun kira bedelini güncelleyerekartışa gidilmiştir. (01.04.2023 2.500.00 TL/AY)

 

3-WEB SİTESİ, FACEBOOK SAYFASI- SOSYAL MEDYA, MESAJ SİSTEMİ VE ELEKTRONİK İLETİŞİMİN KULLANILMASI :

 

              Üyelerimizle daha hızlı ve ekonomikiletişim kurmak ve haberleşmek için Elektronik İletişim imkanları etkin şekildekullanılarak   Facebook' ta halen 244(158) üyesi bulunan "Özçelik Sitesi Akbük sayfası" kullanılmakta, WebSitemizde bütün duyurularımız yayınlanmaktadır ve ayrıca GSM şirketiyleçok uygun tarifeyle anlaşılarak " Toplu SMS " sistemioluşturularak Üyelerimize bildirimler gönderilmeye başlanılmıştır. Sitemiz adıile WhatsApp Hattı kurulmuş bütün duyurularımız Bilgilendirmelerimiz buradan dayapılmaktadır. (üye sayımız 223 kişidir )

 

4-ARITMA -KANALİZASYON,KANAL AÇMA:

 

         Sitemiz Arıtması uzun yıllar hizmet vermesiyle yıpranmıştır. İki adet DalgıçÇamur pompamız yanmış yenisi alınarak sisteme dahil edilmiştir. Mevcut durumunuiyileştirmek düzenli kontrol altında tutularak çevresi güvenlik için telve demir örgülerle çevrilmiş duruma ilave olarak zakkum ağaçları sıklaştırılmıştır.

         Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kanalizasyon çalışmaları devam etmekte olup bubölgede sadece kanallar bitirilmiş, sistem hizmete girmemiştir. Kanalizasyonsisteminin devreye girmesi için 2-3 yılık bir sürecin olduğu söylenmesinerağmen yine bir kısım üyelerimizin " Niye kanalizasyona bağlanmıyoruz,boşuna masraf ediyoruz " dedikodu söylemleri boş, anlamsız ve kabuledilemez niteliktedir. Ayrıca Arıtmamızı Kış döneminde

Foseptik olarakkullandığımızı belirterek belediyeye kapanış dilekçesi verdik. Bu şekildedanışman firma çalıştırma zorunluluğundan bir süre kurtulduk. ArıtmamızınDEŞARJ izin belgesini yenileyerek 5 yıl uzattık. Bu süre zarfında Arıtma TesisiElektrik Geri Ödeme Dilekçesi vererek AYDEM den arıtma tesisi Yıllık elektriktüketimimizin yaklaşık % 48 ini geri almak için başvuruda bulunduk. Bütün buişlemleri 2022 yılı içerisinde gerçekleştirerek oluşacak %122 gelir ve harçzamlarından etkilenmemeyi başardık. Bu konuda bize oldukça destek olan ÜyemizSayın Murat ŞAHİN e Sitemiz adına çok teşekkür ederiz.

 

      5- YOL YAPIMI, PARK VE BAHÇELER, ÇOCUK OYUN ALANI, SOKAK AYDINLATMA, SUARIZALARI, TABELALAR:

 

         Belediye kanalizasyon çalışmaları ve kış koşulları nedeniyle Sitemiz yollarıönemli ölçüde zarar görmüş ve bozulmuş olmasına rağmen Belediyemizlegörüşmelerimiz sonucunda birçok kez olmak üzere müdahale edilerek onarımlarsağlanmıştır. Ancak Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeolan özellikle 1039, 1008 ve 1003 Caddelerinin yol tamiratı ve kaldırımimalatı bütün görüşme ve yazışmalarımıza rağmen programa alınmış olmasınarağmen bugüne kadar tamamı yapılamamıştır. Önemli ölçüde sorun ve sıkıntıyaratan bu durumun giderilmesi için girişimlerimiz devam etmektedir.

         Geniş bir durumda olan Park ve Bahçelerimizin bakımları sürdürülmüş, ağaçlarınbudanması, düzenlenmesi yapılmıştır. Bu konuda ve diğer hizmetlerinden dolayıDidim Belediyesi Başkanı ve Yönetimine , Yardımlarından dolayı Sayın SalihBankoglu ve Eşine teşekkür ederiz.

         Bahçe içerisindeki Su arızaların çoğu Sitemiz imkanları ile yapıla gelmektedir.Ana hatlardaki onarımlar ASKİ tarafından yapılması sağlanmıştır. Sitemizingiriş levhası yenilenmiş diğer levhalar adreslerin tamamının verilmemesidolayısı ile beklemektedir.

 

6- HAVUZ ve HAVUZ SÖZLEŞMESİNİNUYGULANMASI İLE KAMERA SİSTEMİ KURULMASI :

 

         Sitemizin en büyük değerlerinden birisi olan Site Havuzu görevi devir aldığımız01.08.2022 itibarıyla yapısal ve hijyenik yönüyle bozukluklar görülerek gerekliteknik incelemeler yaptırılmış, havuz işletmecisiyle yapılan sözleşmeninyeterli olmamakla birlikte tam olarak uygulanmadığı görülmüş,bunun üzerine İşletmeciye ihtar çekilerek sözleşme kurallarını yerinegetirilmesi istenmiştir.2023 Yılında havuzun işletmesini İşkur desteklisigortalı bir eleman istihdam ederek kendimiz üstlendik. Kimyasal ölçüm, takip,ve kullanımları için Agaberk firması ile bir protokol imzaladık. 2023 yılındahavuz da kullanılacak kimyasallarıntamamına yakını Ocak Ayında alım anlaşması yapılarak stoklanmıştır. (Böylece yaklaşık 33.500,00 TL kazanç elde edilmiştir.) Bunun yanısıra yeni sezon için 15 adetyeni şezlong Kasımayında alım anlaşması yapılarak siteye getirilmiştir. (Böylece yaklaşık.9.000,00.TL kazanç elde edilmiştir.

Havuz etrafındakiZakkum ağaçları sökülerek Arıtma sahasının etrafına dikilmiştir. Havuz tel lerinin üzerine Yeşil Çim Çit sarılarak hem görselolarak hem de dış etkenlerden gelecek toz çöp, gibi atıklardan havuz suyukorumaya alınmıştır. Bu Yeşil Çim çit tellerinin de alımı aynı şekilde Aralıkayında anlaşması yapılarak getirtilmiştir. (Yaklaşık olarak.9.550,00. TL kazanç elde edilmiştir)

          

Yönetimin 4.2 Aylık Degerlendirmesi

ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİMİNİN 4. 2 AYLIK DÖNEMDEYAPTIGI ÇALIŞMALARIN BİLGİLENDİRMESİ

 

1.YERLEŞKEMİZDEKİ YÜZEYSEL TEMİZLİK İŞLERİ AKSATILMADANDEVAM ETMİŞTİR.

2.SİSTEMDE MEYDANA GELEN SU ARIZALARI VE KAÇAKLARI YAPILANPROGRAMLAR

   ÇERÇEVESİNDEONARIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

3.GEÇEN SEZON AZ OLDUGUNU GÖRDÜGÜMÜZ HAVUZ ŞEZLONGLARININSAYISINI ARTTIRDIK

   (15 ADET YENİŞEZLONG 6 ADET ŞEMSİYE HİZMETE SOKTUK).   

4.SİTE DEMİRBAŞ LİSTESİ MEVCUT DEMİRBAŞLAR KAYIT ALTINAALINIP YENİ ALINAN

   EKİPMANLARDA LİSTEYEDAHİL EDİLMİŞTİR.HURDAYA AYRILAN EKİPMANLAR DEMİRBAŞ

   LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.DÜZENLEME DEVAMETMEKTEDİR.

5.BU DÖNEMDE HAVUZ TEMİZLİGİ, BAKIMI EKSİKLERİNİNTAMAMLANMASI YAPILIP SEZONA

   HAZIRLANMIŞHAZİRAN AYINDA HİZMETE ALINMIŞTIR.

   İNDİRİLMİŞTİR.

7.HAVUZUN DIŞ ÇİTLERİNE YEŞİL ÇİM ÇİT DÖŞENMİŞ HEM GÖRSELHEMDE HAVUZUN İÇERİSİNE

   GELEN DIŞ ETKENLERÖNLENMİŞTİR.AYRICA HAVUZDAN ÜST YOL TARAFINA ACİL ÇIKIŞ KAPISI

   YAPILMIŞTIR.

8.BU DÖNEMDE ZEYTİN AGAÇLARININ BUDANMASI YAPILDI. AGAÇLARIN,ÇEVRE BORDÜRLERİNİN

   VE KAFETERYABİNASININ KİREÇ BADANA İŞLERİ ÇALIŞANIMIZ TARAFINDAN YAPILDI.

9.DİDİM BELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK SİTE İÇERİSİNDE VE ÇEVREYÜRÜME YOLLARINDA YARIM

    KALAN KİLİT TAŞLARIN ONARIMLARI YAPTIRILMIŞTIR.

11.HAVUZA GİRİŞ KISMINA YEŞİL ALAN İÇERİSİNDE KİLİT TAŞDÖŞENEREK YENİ YOL YAPILMIŞTIR.

12.ARITMADA KULLANDIGIMIZ HORTUM,BORU TESİSAT HATLARI YENİLENMİŞTİR.

13.ARTEZYEN ÇIKIŞ HATTINA YANGIN HORTUMU VE LENS ALINARAKSİSTEME BAGLANMIŞTIR.

     (ATIKSAHASINDAKİ KURU OT ATIKLARININ ZAMAN ZAMAN SULANARAK YANGIN TEHLİKESİNİN

     ORTADANKALDIRILMASI SAGLANMIŞTIR)

14.MUHASEBENİN VERMİŞ OLDUGU 4. 2 (İKİ) AYLIK HESAP MİZANIWEB SAYFAMIZDA

     YAYINLANMIŞTIR.BUNDANSONRA BİLANÇO BİLGİLENDİRMELERİ 3 (ÜÇ) AYDA BİR YAPILMAYA

     DEVAM EDİLMELİDİR.

15.YÖNETİMİMİZİN GEÇİRMİŞ OLDUGU DENETİM, DENETİM KURULURAPORU İLE WEB SİTEMİZDE

     YAYINLANMIŞTIR.

16.TÜM ÜYELERİMİZİN SİTEMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNPAYLAŞILDIGI ÖZÇELİK SİTESİ WEB        SAYFAMIZI TAKİP ETMESİNİÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

SAYGILARIMIZI BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.

 

ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİM KURULU

Denetim Kurulu Raporu 4.Denetim

                                           2022-2023 4.Denetim Raporu

MAYIS-HAZİRAN2022-2023 DÖNEMİ

 

     144. Sayfa                                                                                                                   08.07.2023           

 

Yapılan Mali denetim sonucu:

                                                                         Gelir                            Gider

1.) Mayıs 2023                                             57.340,00 TL.           45.624,00 TL.

     Kasa         : 11.716,00 TL                                                                                           

2.) Haziran 2023                                          72.948,24 TL            94.259,37TL.

     Kasa         :  -21.311,13 TL

 

3.) 1.) Vadesiz Hesap                                42.002,25TL,

     2.) Vadeli HavuzHesabı                      5.379,22 TL,

     3.) KıdemTaz.Hesabı                           23.957,51TL

     4.) PTT Hesabı                                      509,38 TLdir.

 

 

2022-20234.Denetim Raporu

MAYIS-HAZİRAN2022-2023 DÖNEMİ

 

 

  145. Sayfa.                                                                                                                          08.07.2023

 

 

4) Yapılan inceleme sonucu harcamaların ve işlemlerin usulüneuygun olduğu görülmüştür.

5) Daha önceden hukuki takibi başlatılan 10 kişi hakkındaicra takibi başlatılmıştır.

6) Aidat ödemelerinde 1000 ( bin ) TL üzerinde borcuolanların sayısı toplam 21 kişidir.

7)Hurdaya ayrılan malzeme ve ekipmanların listesi demirbaş defterindendüşürülmüştür.

8) Yönetim kuruluna yaptığı titiz ve başarılı çalışmalarındandolayı teşekkür ederiz.

 

Ayhan KİRAZ                       İbrahimTEKİR                                 SamiGÜMÜŞ

Genel Kurul Duyuru Davetiyesi

        ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİMİ

      Akbük Mah. 5581 Sok. No. 14

      Akbük / Didim /AYDIN

                                                                                                                     

 

ÖzçelikTurizm Tatil Sitesi Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu 22.07.2023 Cumartesi günüsaat 14.00 da site kafeteryasında, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmekve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

 

Çoğunluksağlanamadığı taktirde, aynı yer ve saatte olmak üzere 23.07.2023 Pazar günümevcut katılanlar ile yapılacaktır.

Not:Genel kurulda yapılacak görüşmelerin, bilgilendirmelerin, sorunların ve çözümlerinyeterince dile getirilmesi için başlama saatini biraz erkene aldık. Anlayış ilekarşılıyacağınızı ve genel kurulumuza katılacağınızı ümit ediyoruz. Değerliüyelerimiz Özçelik sistemindeki bilgileri güncellemek için Genel Kurulagelirken Lütfen Adınız, Soyadınız, Özçelik adresiniz, İkamet adresiniz Telefonnumaranız varsa Mail adresinizin yazılı olduğu bir notu Yönetim Kuruluna teslimediniz.

 

 

            GÜNDEM

 

1-   Açılış ve Saygı duruşu,

2-   Divan başkanı ve yazmanların seçimi,

3-   Faaliyet Raporu’nun okunması vegörüşülmesi,

4-   01.07.2022-01.08.2022arası bir önceki Yönetime ait bir aylık (Temmuz 2022 ) Ayı denetim

      raporun okunması ve ibraedilmesi.

5-   Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması vegörüşülmesi,

6-   Üyelerimizin soru ve görüşlerinin dinlenmesicevaplanması,

7-   Yönetim ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrıibra edilmesi,

8-   Yönetimin sunacağı yatırım programının görüşülmesikarara bağlanması (…6..madde )

9-   İşletme projesinin ve yeni dönem aidatlarının miktarınınbelirlenmesi.

10- Site Yönetim Şekli ve Yönteminin görüşülmesi ile Yönetim veDenetleme Kurulu

      Üyelerininücretlerinin belirlenmesi,

11- Yeni Yönetim ve Denetim           Kurullarınınseçilmesi,                                                                                                          12- Dilek ve temenniler,                                                                                                   13-Kapanış. 

   

  Cumhur CENGİZ                    Muharrem ÇELİK             Oktay KAHRAMANTÜRK                             

            YönetimKurulu Üye                  Yönetim Kurul Üye            Yönetim Kurulu Başkan                   

 

                              

 

ÖZÇELİKTURİZM TATİL SİTESİ

KATMALİKLERİ KURULU

DİVANBAŞKANLIĞI’NA

 

Sitemizin22.07.2023 ile 23.07.2023 tarihlerinde yapılacak olan Kat Malikleri Olagan GenelKurulu’nda beni temsile, adıma söz alıp konuşmaya ve oy kullanmaya yetkili olmaküzere ………………………………………………………….   ’i vekiltayin ettim.

 

            Adı Soyadı                  :…………………………………….                       İmza

            Cad.Sokak,Kapı No.  :……………………………………..

 

___________________________________________________________________________

Özçelik Sitesi:Tel.                           Faks.                              Gsm. 0533 155 92 74              

 E.mail.  ozcelik256@hotmail.com                                        Web.ozceliksitesi.com                            *

Havuz Kuralları Hatırlama

 HAVUZ KURALLARI

 

 

1. Mevsim ve hava koşullarınınuygun olduğu günlerde, saat 10:00 ile 18:00 arasında havuz kullanıma açıkolacaktır. Bu saatler dışında havuza girmek yasaktır.

2. Havuz bölgesine galoşlu olsabile ayakkabı ile girilemez.

3. Her havuza giriş öncesi duşalınması mecburidir.

4. Duşlarda şampuan, sabun vb.malzeme kullanılamaz.

5. Açık, kanamalı yaralar, mantarve bulaşıcı hastalık hallerinde kesinlikle havuza girilemez.

6. Havuza girmeden önce, havuzbölgesi girişinde bulunan ilaçlı su ile ayakların ve terliklerin dezenfekteedilmesi gereklidir.

7. Havuz bölgesinde cam şişe vebardak kullanılamaz.

8. Havuz bölgesindekituvaletlerin kullanımı sonrasında, ilaçlı su ile ayakların yeniden dezenfekteedilmesi gereklidir.

9. Havuz çevresindekidemirbaşlara (şezlong, şemsiye, sandalye ve benzeri) rezervasyon yapılamaz.

10. Havuz ve çevresine evcilhayvan sokulması kesinlikle yasaktır.

11. Havuza ve havuz bölgesine, 6yaşın altındaki küçük çocuklar, ebeveynsiz giremezler. Bu gibi durumlardaebeveynsiz çocuklar havuz bölgesi dışına çıkartılacaklardır. Site Yönetimi,belirlenen yaş grubunun altında olup da havuza site yönetiminin bilgisi dışındahavuza giren çocuklar ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

12. Havuz bölgesinde veçevresinde koşulmamalı ve etrafı rahatsız edici veya gürültülü davranışlardabulunulmamalıdır.

13. Havuz bölgesine yiyecek (cips, dondurma, sandviç vs ) getirilmemesi gerekir.

14. Çocuk havuzuna 6 yaşınüstündeki çocukların girmesine müsaade edilmez. 6 yaşın altındaki çocuklar dasadece ebeveynleri ile birlikte büyük havuzuna girebilirler.

15. 6 yaşından ufak çocuklartuvaletlere ebeveynsiz gönderilmemelidir.

16. Bez kullanmakta olançocukların bezleri ile havuzlara sokulmaması rica olunur. Bebekler, havuz içinüretilmiş özel naylon bez kullanılarak ve yalnızca çocuk havuzuna girebilirler.

17. Havuz demirbaşlarına hasarverenlerin hasar bedelleri ilgili sahıslardan tahsil edilir.

18. Havuzda bone kullanılmasıtavsiye edilir. Bayanların saçları toplu ve bağlı olmalıdır.

19. Havuzumuzda görevli bircankurtaran olmaması nedeniyle, yetişkin dahi olsa yüzme bilmeyen ve sağlıksorunları bulunanların yanlarında refakatçi olmaksızın havuzu kullanmalarıtehlikelidir.

20. Havuzda şişme bot, şişmeyatak kullanılması yasaktır.

21. Alkollü havuz kullanımıyasaktır.

22. Havuza dış sitelerden misafirde olsa getirilmesi yasaktır.

23. Havuza girenlerin cangüvenliğinden site yönetimi veya güvenlik personeli sorumlu değildir.

24. Havuzu ve güneşlenmebölgesini kullanan site sakinleri yukarıdaki maddeleri kabul etmişsayılacaktır.

Yönetim Bilançosu ( 3 aylık )

01.02.2022 30.04.2022 Tarihleri Arası Hesap Mizanı                                                                                                                                                                                                                          Firma :ÖZÇELİK SİTESİ                
Hesap Kodu Detay Açıklama Tutar KDV Tutarı Toplam Tutar
           
1 E Üye Aidatları 126.191,34   126.191,34
19 E Diger Gelirler      
2 E Kira Gelirleri 13.275,00   13.275,00
20 E Önceki Yıl Devir Kasa-banka -ptt      
22 E Kamera      
23 E Havuz- Kamera      
26 E Faiz Gelirleri 7.507,56   7.507,56
27 E Kiracı Depozito Gelirleri      
3 E Gecikme Zamları      
30 E Traktör Nakliye      
32 E Havuz Ödemesi 4.912,00   4.912,00
33 E Hurda Satışı      
34 E Seramik Satışı      
36 E Havuz Kart Ücreti 60,00   60,00
37 E Arıtma Tadilat Ödemesi 2.700,00   2.700,00
    Detay hesap kodu boş olan ''GELİR '' kayıtları 154.645,90   154.645,90
10 E Site İlaçlama Giderleri 2.600,00   2.600,00
11 E Arıtma Giderleri 1.290,00   1.290,00
12 E İletişim Giderleri 823,15   823,15
13 E Kırtasiye Giderleri 335,00   335,00
14 E Ağırlama Giderleri 633,50   633,50
15 E Taşıma Bedeli 400,00   400,00
16 E Muhasebe Gideri 1.350,00   1.350,00
17 E Havuz Bakım Giderleri 45.500,00   45.500,00
21 E Muhasebe Program Giderleri      
22 E Site Su Gideri 487,21   487,21
24 E İmar Barışı Çevre Şehircilik Bak.      
25 E Demirbaş      
28 E Belediye Ödenen Vergi ve Harçlar 63,97   63,97
29 E Diger Giderler 3.683,70   3.683,70
31 E Avukat Giderleri 7.838,00   7.838,00
35 E Temizlik Giderleri      
38 E VakıfBank Kıdem Tazminatı      
4 E Elektrik Giderleri 2.087,00   2.087,00
5 E Banka Masrafları 68,23   68,23
6 E Personel Maaşları 55.884,04   55.884,04
7 E Noter Giderleri      
8 E Demar Arıtma Giderleri      
9 E Site Bakım Onarım Giderleri 36.266,12   36.266,12
    Detay hesap kodu boş olan ''GİDER '' kayıtları 159.309,92   159.309,92
           
    GENEL TOPLAM 313.955,82   313.955,82

Yönetimin 3.3 Aylık Degerlendirmesi

21/05/2023

 

 

ÖZÇELİKSİTESİ YÖNETİMİNİN 3. 3 AYLIK DÖNEMDE YAPTIGI ÇALIŞMALARIN BİLGİLENDİRMESİ

 

 

1.YERLEŞKEMİZDEKİYÜZEYSEL TEMİZLİK İŞLERİ AKSATILMADAN DEVAM ETMİŞTİR.

2.SİSTEMDEMEYDANA GELEN SU ARIZALARI VE KAÇAKLARI YAPILAN PROGRAMLAR

   ÇERÇEVESİNDE ONARIMLARIGERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

3.GEÇEN SEZONKAFETERYAMIZI ÇALIŞTIRAN FİRMADAN EKSİK TESLİM ETTİGİ 61 ADET PAPATYA

   ELİT MARKA PLASTİK KOLTUKLARIN TEMİNİSAGLANMIŞ DEMİRBAŞ KAYITLARINA GEÇİRİLMİŞTİR.  

4.SİTE DEMİRBAŞLİSTESİ MEVCUT DEMİRBAŞLAR KAYIT ALTINA ALINIP YENİ ALINAN

   EKİPMANLARDA LİSTEYE DAHİL EDİLMİŞTİR.DÜZENLEMEDEVAM ETMEKTEDİR.

5.SİTEMİZKAFETERYASI YENİ İŞLETMECİSİ İLE SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR.

6.ORTAK MÜLKİYETLERİNVE KAFETERYAMIZIN DASK SİGORTALARI YAPTIRLMIŞTIR.

7.HAVUZUN DIŞİKİ CEPHESİNİN EKSİK OLAN SIVA İŞLERİ YAPTIRILMIŞTIR.

8.TRAKTÖRÜMÜZEİKİ ADET ARKA LASTİK ALINMIŞTIR.

9.DİDİMBELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK SİTE İÇERİSİNDE VE ÇEVRE YÜRÜME YOLLARINDA YARIM

    KALANKİLİT TAŞLARIN ONARIMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME, HATIRLATMA SÜREKLİ YAPILMIŞTIR.

    YAPIMI BEKLENMEKTEDİR, TAKİP EDİLMEKTEDİR.

10.ÖNCEKİYÖNETİMİN SİTE AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERDEN 2 (İKİ) SİNİ MAHKEMEYE  

     VERMESİ SONUCUNDA MAHKEME SÜRECİ TAKİPEDİLEREK AŞAGIDAKİ SONUÇLAR ALINMIŞTIR.

    1.ÜYEMİZİN MAHKEME DURUŞMASINDA SİTEMİZ,AVUKATIMIZIN SUNDUGU BELGELER İLE HAKLI

    BULUNMUŞTUR.MAHKEME ÜYEMİZİ SUNULANTARİHLER ARASINDAKİ AİDAT BORÇLARININ

    ÖDENMESİNE KARAR VERMİŞ TEMİZ YOLU KAPALIKARAR ALMIŞTIR.ÜYEMİZ O DÖNEME AİT

    BORÇLARINI ÖDEMİŞTİR.

    2.ÜYEMİZİN MAHKEME DURUŞMASINDA BİLİRKİŞİ ARAŞTIRMASINIYETİŞTİREMEMİŞ EK SÜRE

   İSTEMİŞTİR.MAHKEME DURUŞMAYI İLERİ BİRTARİHE ATMIŞTIR.

   KAZANILAN MAHKEMENİN SONUCU EMSAL TEŞKİLEDECEGİNDEN AİDAT ÖDEMELERİNİ

   YAPMAYANLAR ( YAPMAYACAĞINI BELİRTENLER )İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ EN KISA ZAMANDA

   BAŞLATILACAKTIR. BU KİŞİLERİN SAYISIYAKLAŞIK 10 DUR.

11.ARTEZYENPOMPAMIZIN MOTOR KISMI ARIZALANMIŞ VE YENİLENMİŞTİR.

12.ARITMADAKULLANDIGIMIZ İKİ ADET POMPA YENİLENMİŞTİR.

13.DİDİMBELEDİYESİNE ÇOCUK OYUN ALANLARINDAKİ OYUNCAKLARIN BAKIMI VEYA YENİLENMESİ

     İÇİN DİLEKÇE VERİLMİŞTİR.KONU TAKİPEDİLMEKTEDİR.     

14.MUHASEBENİNVERMİŞ OLDUGU 3. 3 (ÜÇ) AYLIK HESAP MİZANI WEB SAYFAMIZDA

     YAYINLANMIŞTIR.BUNDAN SONRA BİLANÇOBİLGİLENDİRMELERİ 3 (ÜÇ) AYDA BİR YAPILMAYA

     DEVAM EDİLECEKTİR.

15.YÖNETİMİMİZİNGEÇİRMİŞ OLDUGU DENETİM, DENETİM KURULU RAPORU İLE WEB SİTEMİZDE

     YAYINLANMIŞTIR.

16.TÜMÜYELERİMİZİN SİTEMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN PAYLAŞILDIGI ÖZÇELİK SİTESİ WEBSAYFAMIZI

     TAKİP ETMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

 

SAYGILARIMIZLA BİLGİLERİNİZESUNARIZ.

 

 

ÖZÇELİK SİTESİYÖNETİM KURULU

Denetim Kurulu Raporu 3.Denetim

                                               2022-2023 3.Denetim Raporu

ŞUBAT-MART-NİSAN2022-2023 DÖNEMİ

 

 

141. Sayfa

                                                                                                                   20.05.2023           

 

Yapılan Mali denetim sonucu:

                                                                         Gelir                            Gider

1)  1.) Şubat 2023                                       33.439,30 TL.           32.732,18 TL.                                 

     2.) Mart    2023                                      63.521,57TL           79.801,77 TL.

     3.) Nisan 2023                                      57.387,00TL.           46.729,00 TL.

                                              

  

 

 

 

2022-20233.Denetim Raporu

ŞUBAT-MART-NİSAN2022-2023 DÖNEMİ

 

 

 142. Sayfa.                                                                                                                             20.05.2023

 

4) Denetim sonucu Banka Hesapları

     1.) VadesizHesap                                39.740,47TL,

     2.) Vadeli HavuzHesabı                      20.191,18 TL,

     3.) KıdemTaz.Hesabı                           23.749,37TL

     4.) PTT Hesabı                                      59,00 TLdir.

 

5) Yapılan inceleme sonucunda yönetim kurulunun yapmış olduğuişlerin karar defterine işlendiği

     görülmüştür.

6) Daha önce yasal işlemleri başlatılan aidat borçlarınınödenmesinin site leyhine sonuçlanması

    nedeniyle aidatödemelerinin daha düzenli ödendiği görülmüştür.

7) Site kafeteryasının yıllık 10.000,00 TL (on bin TL) karşılığındaverildiği görülmüştür..

 

8) Yönetim kurulunun düzenli çalışmalarından dolayıteşekkür ederiz.

 

 

Ayhan KİRAZ                       İbrahimTEKİR                                 SamiGÜMÜŞ

 

 

Kafeteryamızın Hizmete Başlaması

                                                                            04.04.2023

 

ÖZÇELİKSAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

Özçelik Sosyal tesisimizdeki Kafeterya ve Market 06.04.2023 Perşembe günü hizmet vermeye başlayacaktır.

Marketimizde Ekmek, Su, Tüp, Tekel ürünlerinin yanı sıratemel gıda maddelerinin de satışı yapılacaktır.

Marketimizin iyi, sorunsuz ve sürekli hizmet verebilmesiiçin bizlerde destek olmalıyız.

Hepimize hayırlı olsun.

 

Yönetim Kurulu

Havuz Şikayeti Konusu

                                                                        09.03.2023

 

 

ÖZÇELİKSİTESİ

 

Site sakinlerimizin bilgisine,

09.03.2023 Tarihinde Didim Belediyesinden gelen üç (3)kişilik ekip Site havuzumuzun ölçülerini, yerini v.b gibi verileri kontrolederek Havuzumuzun kaçak olduğunu, gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını Bukonu ile ilgili ŞİKAYET olduğunu belirtmiştir.

Havuzumuzun Tüm resmi belgelerinin tam olduğu kendilerinebeyan edilmiştir. Bu belgeler ışığında sadece tutanak tutulmuştur.

Sayın şikayetçi Üyemiz veya Üyelerimiz Biz yönetimegelirken Kanunu, Yasaları ve ilgili yönetmelikleri karşımıza almayacağımızı yapacağımızher işlemin bu çerçevede olacağını belirtmiştik.

Sitemiz üyelerinin ÖZÇELİK SİTESİNDE her konuda Rahat, Huzurlu,Mutlu Bir Yaşam sürmeleri konusunda elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik.

Tüm iyi niyetimize rağmen sizler bu huzur bozucu davranışlardadevam etmekte ısrarcı iseniz siz bilirsiniz.

Mart sonunda tüm hukuki işlemlere başlıyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Site Yönetimi

 

Havuz Kimyasalları alımı

                                                                                                        02.03.2023                                   

 

DeğerliSite Sakinlerimiz

 

Sitemiz Havuzunda kullanılacak sezonluk (3 aylık)kimyasallarımız anlaşma sağladığımız

firma tarafından bugün (02.03.2023 ) sitemiz deposunateslim edilmiştir.

Bu teslimat sayesinde sitemize oldukça kazançlı birgirişimde bulunduğumuzu düşünüyoruz.

 Yaptığımız anlaşma gereğiödemelerimizi zamanında aksatmadan yapabilmemiz için sizlerin

de Aidatlarınızı zamanında ve eksiksiz ödemenizi ricaederiz.

 

 

Yönetim Kurulu

Gerekçeli Kara Metni

Sonuç olarak tüm dosya kapsamı ve alınan bilirkisi raporu birlikte degerlendirildiginde; yönetimin

icra ettigi faaliyetlerin agırlıklı olarak havuz bakımı, çevre temizligi, arıtma bakımı ve güvenlik konuları

oldugu, bu hizmetler için maliklerden 27.07.2019 ve 27.07.2020 tarihli kat malikleri toplantılarında aylık

80,00 TL aidat toplanmasına karar verilmistir. Ortak havuzun bulundugu parselin, 260 civarındaki tüm

bagımsız bölüm maliklerinin ortak malı oldugu, Isletme Defter incelemesinde tespit edilen

Davalı..................... aidat ödemesi olarak yapılan tahsilatların 26.08.2019 tarihinde 80,00 TL, 30.09.2019

tarihinde 80,00 TL, 31.10.2019 tarihinde 80,00 TL oldugu, davalıya gönderilen 07.02.2021 tarihli ödeme

emrinde talep edilen aidat alacagı 30.11.2019 ile 31.01.2021 tarihine kadar olan aidat alacagı 1.140.00

TL ve aylık gecikme tazminatı 37900 TL (Aylık 6 5 gecikme tazmınatı) ve islemis faiz 56,00TL (Adi

kanuni faiz) olmak üzere toplamda 1.575,00 TL alacak için icra takibi baslatıldıgı, bu alacgın dosya

kapsamı ile sabit oldugu anlasılmakla davanın kabulü ile rapordaki deger üzerinde takibin devamına

karar verilmis ve asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.

E- HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçeler ile;

1-Davanın KABULÜ ile

Didim Icra Müdürlügünün ........Esas sayılı icra takip dosyasına davalı tarafından yapılan

ITIRAZININ IPTALI ile TAKIBIN 1.575,00 TL üzerinden DEVAMINA

2-1.575,00 TL üzerinden hesaplanacak %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya

verilmesine,

3-492 Sayılı Harçlar Kanunu geregince alınması gerekli 179,90 TL basvuru harcından daha

önceden alınan 59,30 TL harç düsüldükten sonra bakiye 120,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye

irat kaydına 4-Davacı tarafından yapılan 27,20 TL basvuru harcı ve 59,30 TL pesin harç olmak üzere

86,50 TL harç masrafı ile posta, tebligat, müzekkere ve bilirkisi ücretinden olusan ve yatırılan gider

avansından kullanılan 1.216,90 TL olmak üzere toplamda 1.303,40 TL yargılama giderinin davalıdan

alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafça yapılan masraf olmadıgından bu hususta karar verilemsine yer olmadıgına,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiginden AAÜT göre hesaplanan ve taktir edilen 9.200,00

TL nisbi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Kullanılmayan gider avansının talep halinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı asilin yüzlerine karsı dava degeri itibariyle kesin olmak üzere

verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 23/02/2023

Mahkeme gerekçeli karar bildirisi

                                                                                                                      02.03.2023

 

DeğerliSite Sakinlerimiz

 

Üyelerimizin merak ettiği gibi Mahkemelik durumda olduğumuzve sonuçlanan davamızın gerekçeli kararının özeti aşağıda paylaşıldığı gibidir.

Durumdan da anlaşılacağı üzere davamızda haklılığımızmahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Yeni yönetim olarak dileğimiz bu tip kararlarıniyi niyet çerçevesinde yüz yüze görüşülerek aşılmasıdır. Ayrıca bu davamızınsonucunun örnek alınarak yönetim ve üyelerimiz arasında tekrarlanmamasıtemennimizdir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Yönetim Kurulu.


Mahkeme Sonucu Bildirisi

                                                                      24.02.2023

 

 

ÖZÇELİKSİTESİ

 

Site sakinlerimizin bilgisine,

 

Site üyelerimizden Aidat ödemelerini yapmayan gerekçeolarak ta SİTE olmadığımızı bu nedenle ödeme yapmayacağını belirten üyemizin Didim1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 23.02.2023 tarihinde yapılan duruşmada MahkemeÖZÇELİK Sitesinin haklı olduğunu Davalı kişinin Tüm aidat borçlarını (davayakonu olan tarihler için) faizi ile mahkeme masrafları ve bilirkişi ücretlerinide ödemesine, Davanın Kesin Karar olduğuna hükmetti.

Bu karar emsal teşkil edeceğinden Yönetim olarak aidatlarınıve diğer ödemelerini yapmayan üyelerimizi Mart ayı sonuna kadar ödemeleriniyapmalarını ve bu konuda Yönetim ile irtibata geçmelerini önemle rica ederiz.

Ödeme konusunda görüş bildirmeyen üyelerimiz için Nisan ayından itibaren aidatları Hukuki yollar iletahsil etmek için başvurularımızı yapacağımızı belirtmek istiyoruz.

Sayın Site Sakinlerimiz buradaki yerleşkede 260 hane olarakyaşıyor isek buranın isimlendirmesinin çok öneminin olmadığı kanaatindeyiz.

Buraya herkes Huzur, Sakinlik ve Güven içerisinde bir yaşamsürmek için gelmektedir.

Bu huzur ortamını kimsenin bozmaya, komşuluk ilişkileriniyok saymaya ve ortamı huzursuz edip site sakinleri arasında geçimsizlikyaratmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz.

Bu sebepten dolayı TÜM SİTE SAKİNLERİ mizi daha yapıcı,kucaklayıcı, birbirine saygılı ve hoşgörülü davranmaya davet ediyoruz.

Biz herkesin yaşamak istediği ÖZÇELİK SİTESİSakinleriyiz.

Tüm site sakinlerimize bu süreçte gösterdikleri ilgi, alakave hoşgörüden dolayı teşekkür ederiz.

 

 

Site Yönetimi

 

Yeni Yönetimin 2. 3 Aylık Degerlendirmesi

                                                                                                                                                  

14/02/2023

 

ÖZÇELİK SİTESİYÖNETİMİNİN 2. 3 AYLIK DÖNEMDE YAPTIGI ÇALIŞMALARIN BİLGİLENDİRMESİ

 

AÇIKLAMALARIMIZABAŞLAMADAN ÖNCE ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN DEPREM AFETİ NEDENİYLE ÜLKEMİZE GEÇMİŞOLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNAR, VEFAT EDEN YURTTAŞLARIMIZA ALLAHTAN RAHMETYARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

1. SİTEMİZDEİKAMET EDEN ÜYELERİMİZİN DEPREMZEDE AİLELERİ İLE KOORDİNASYON

     SAGLANARAK ONLARIN YAŞAMLARININKOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN GEREKENLER YAPILMIŞTIR.

2.SİSTEMDE MEYDANAGELEN SU ARIZALARI VE KAÇAKLARI YAPILAN PROGRAMLAR

   ÇERÇEVESİNDE ONARIMLARIGERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

3.GÖREVEGELDİGİMİZDE HAVUZA KATILAN ÜYE SAYIMIZ 207 İKEN ŞU ANDA 220 YE ÇIKMIŞTIR.

4.YENİ SEZONDAKULLANILMAK ÜZERE HAVUZUMUZ İÇİN 15 ADET ŞEZLONG ALIMI YAPILMIŞTIR.

5.HAVUZUMUZUNYENİ SEZONDA KULLANILACAK KİMYASALLARININ TEMİNİ İÇİN YAPTIGIMIZ

   ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA UYGUN OLAN FİRMA İLEANLAŞMA YAPILMIŞTIR.

6.YAPILAN GÖRÜŞMELERNETİCESİNDE BAZI ÜYELERİMİZİN ESKİ BORÇLARINI, FAİZLERİ İLE

    BİRLİKTE ÖDEMELERİ SAGLANMIŞTIR.

7.ARITMATESİSİMİZİN GEREKLİ İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ İÇİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VEİKLİM

   DEĞİŞİKLİGİ BAKANLIGINA YAPILAN BAŞVURULAR TAMAMLANMIŞTIR.

   ARITMA ATIKSU DEŞARJ İZİN BELGESİALINMIŞTIR.

   ARITMA ELEKTRİK TÜKETİMİ GERİ ÖDEMESİBELGESİ ALINMIŞTIR.

8.ARITMATESİSİMİZ BAKANLIGA BAŞVURULARAK ŞUBAT,MART,NİSAN AYLARINDA İKAMET

    SAYIMIZIDAKİ DÜŞÜKLÜK NEDENİ İLE ARITMATESİSİMİZİN KAPATILARAK FOSEPTİK GİBİ

    KULLANILACAGI VE DOLULUK DURUMUNA GÖREVİDANJÖR KULLANILARAK BU ÜÇ (3) AYI

   GEÇİRECEGİMİZİ BELİRTEREK GEREKLİ İZİNLERALINMIŞTIR.

9.DEMAR FİRMASIİLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA İMZALANAN ARITMA DANIŞMANLIK

     PROTOKOLÜ ÜÇ (3) AYLIGINA ASKIYAALINMIŞTIR.

10.DİDİM BELEDİYESİİLE GÖRÜŞÜLEREK SİTE İÇERİSİNDE VE ÇEVRE YÜRÜME YOLLARINDA YARIM

    KALANKİLİT TAŞLARIN ONARIMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR.

11.ORTAKALANLARDAKİ ZEYTİNLERİN BUDAMA VE ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ YAPILMIŞTIR.

12.TÜMÜYELERİMİZİN SİTEMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN PAYLAŞILDIGI ÖZÇELİK SİTESİ WEBSAYFAMIZI

     TAKİP ETMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

SAYGILARIMIZI BİLGİLERİNİZESUNARIZ.

 

 

ÖZÇELİK SİTESİYÖNETİM KURULU

Denetim Kurulu Raporu 2.Denetim

                                                         2022-2023 2.Denetim Raporu

KASIM-ARALIK-OCAK2022-2023 DÖNEMİ

 

 

140. Sayfa                                                                                                                                                                                                                             14.02.2023            

 

Yapılan Mali denetim sonucu:

                                                                         Gelir                            Gider

1)  1.) Kasım 2022                                     78.028,28 TL.          49.856,36 TL.    

     2.) Aralık  2022                                     65.808,08TL            63.903,25 TL.

     3.) Ocak   2023                                     42.507,32TL.          44.482,75 TL.

                                              

2) Denetim sonucu Banka Hesapları

     1.) VadesizHesap                                56.093,89TL,

     2.) Havuz Hesabı                                  20.004,86 TL,

     3.) Kıdem Taz.Hesabı                           11.536,04 TL

     4.) PTT Hesabı                                      1.909.38TL dir.

 

3) Yapılan inceleme sonucu yapılan işlemlerin bazılarınınkarar defterinde, kararının           alındığı görülmemiştir. 

4) Sitemizin ortak alanlarından toplanan zeytinlerden eldeedilen yağların satışından

    14.980,00 TL ekgelir sağlandığı görülmüştür.

5) Yönetim kurulunun çalışmalarında olumsuz bir durumgörülmemiştir.

     Başarılıçalışmalarından dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

 

 

Ayhan KİRAZ                       İbrahimTEKİR                                 SamiGÜMÜŞ

Yönetim Bilançosu (1 aylık Ocak 2023)

01.01.2023 31.01.2023 Tarihleri Arası Hesap Mizanı                                                                                                                                                                                                                          Firma :ÖZÇELİK SİTESİ                
Hesap Kodu Detay Açıklama                       Tutar         KDV Tutarı               Toplam Tutar
           
1 E Üye Aidatları 39.693,84   39.693,84
10 E Site İlaçlama Giderleri      
11 E Arıtma Giderleri 6.516,00   6.516,00
12 E İletişim Giderleri 264,45   264,45
13 E Kırtasiye Giderleri 351,23   351,23
14 E Agırlama Giderleri 51,75   51,75
15 E Taşıma Bedeli 358,74   358,74
16 E Muhasebe Gideri 450,00   450,00
17 E Havuz Bakım Giderleri 3.250,00   3.250,00
19 E Diger Gelirler      
2 E Kira Gelirleri 775,00   775,00
20 E Önceki Yıl Devir Kasa-banka -ptt 96.801,02   96.801,02
21 E Muhasebe Program Giderleri      
22 E Kamera      
22 E Site Su Gideri      
23 E Havuz- Kamera      
24 E İmar Barışı Çevre Şehircilik Bak.      
25 E Demirbaş      
26 E Faiz Gelirleri 338,48   338,48
27 E Kiracı Depozito Gelirleri      
28 E Belediye Ödenen Vergi ve Harçlar      
29 E Diger Giderler      
3 E Gecikme Zamları      
30 E Traktör Nakliye      
31 E Avukat Giderleri 2.000,00   2.000,00
32 E Havuz Ödemesi 500,00   500,00
33 E Hurda Satışı      
34 E Seramik Satışı      
35 E Temizlik Giderleri      
36 E Havuz Kart Ücreti      
37 E Arıtma Tadilat Ödemesi 1.200,00   1.200,00
4 E Elektrik Giderleri 6.964,00   6.964,00
5 E Banka Masrafları 12,92   12,92
6 E Personel Maaşları 18.933,42   18.933,42
7 E Noter Giderleri      
8 E Demar Arıtma Giderleri      
9 E Site Bakım Onarım Giderleri 5.330,31   5.330,31
    Detay hesap kodu boş olan ''GELİR '' kayıtları      
    Detay hesap kodu boş olan ''GİDER '' kayıtları      
           
    GENEL TOPLAM 183.791,16   183.791,16

Yönetim Bilançosu (2 aylık Kasım-Aralık 2022)

01.11.2022 31.12.2022 Tarihleri Arası Hesap
Mizanı                                                                                                                                                                                                                          Firma :ÖZÇELİK SİTESİ                
Hesap Kodu Detay Açıklama               Tutar        KDV Tutarı            Toplam Tutar
           
1 E Üye Aidatları 85.654,00   85.654,00
10 E Site İlaçlama Giderleri 2.000,00   2.000,00
11 E Arıtma Giderleri 21.174,60   21.174,60
12 E İletişim Giderleri 428,95   428,95
13 E Kırtasiye Giderleri 592,90   592,90
14 E Agırlama Giderleri 387,90   387,90
15 E Taşıma Bedeli 400,00   400,00
16 E Muhasebe Gideri 450,00   450,00
17 E Havuz Bakım Giderleri 25.250,00   25.250,00
19 E Diger Gelirler 15.855,00   15.855,00
2 E Kira Gelirleri 1.770,00   1.770,00
20 E Önceki Yıl Devir Kasa-banka -ptt      
21 E Muhasebe Program Giderleri      
22 E Kamera      
22 E Site Su Gideri 779,93   779,93
23 E Havuz- Kamera      
24 E İmar Barışı Çevre Şehircilik Bak.      
25 E Demirbaş      
26 E Faiz Gelirleri 10.889,96   10.889,96
27 E Kiracı Depozito Gelirleri      
28 E Belediye Ödenen Vergi ve Harçlar 1.656,31   1.656,31
29 E Diger Giderler 97,91   97,91
3 E Gecikme Zamları      
30 E Traktör Nakliye      
31 E Avukat Giderleri 4.700,00   4.700,00
32 E Havuz Ödemesi 100,00   100,00
33 E Hurda Satışı      
34 E Seramik Satışı      
35 E Temizlik Giderleri 94,50   94,50
36 E Havuz Kart Ücreti 60,00   60,00
37 E Arıtma Tadilat Ödemesi 29.508,00   29.508,00
4 E Elektrik Giderleri 15.027,00   15.027,00
5 E Banka Masrafları 41,88   41,88
6 E Personel Maaşları 22.875,18   22.875,18
7 E Noter Giderleri      
8 E Demar Arıtma Giderleri 3.068,00   3.068,00
9 E Site Bakım Onarım Giderleri 14.755,22   14.755,22
    Detay hesap kodu boş olan ''GELİR '' kayıtları      
    Detay hesap kodu boş olan ''GİDER '' kayıtları      
           
    GENEL TOPLAM 257.617,24   257.617,24

Arıtma Tesisi Bilgilendirme

03 /01./2023

 

 

 

Sayınsite sakinlerimiz,

 

Arıtma tesisimizin izin belgesini yenileme çalışması ileilgili son durum hakkında bilgilendirmek istiyorum.

14.10.2022 tarihinde başlıyan süreçte Demar firması ileanlaşma yapılmıştı.

18.10.2022 tarihinde adres değişikliği ve İl uygunlukyazısı başvurusu yapıldı.

08.11.2022 tarihinde İl müdürlüğü uygunluk yazısıonaylandı.

14.11.2022 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi ücretiyatırıldı.

02.12.2022 Müdürlükten gelen yetkililer İlk su numunelerinialdı.

12.02.2022 Müdürlükten gelen yetkililer İkinci sunumunelerini aldı

14.12.2022 Müdürlükten gelen yetkililer Üçüncü sunumunelerini aldı

22.12.2022 Su tahlil sonuçlarımız geldi.

29.12.2022 Çevre Şehircilik ve İklimlendirme BakanlığınaHarç ücreti yatırıldı.

Bütün işlemler DEMAR Danışmanlık firması ile sıkı bir takipsüreci sonunda 2022 yılı içerisinde tamamlanarak Yeni yılda devreye giren Harçlarve Vergilere uygulanacak %122 zam oranına maruz kalmadan tamamlanmıştır.

Bütün bu İşlemler sırasında bize çok destek olan üyemizSayın M.ERSİN ŞAHİN’ e

Çok teşekkür ederiz.

Geldiğimiz son noktada Sitemiz için 03.01.2028 tarihinekadar geçerli olmak üzere

ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ verilmesi uygun bulunmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

Yeni Yıl Kutlaması

ÖZÇELİK SİTESİ,

    YENİYILIN MİLLETİMİZE, ÜLKEMİZE, DÜNYAMIZA VE     TÜM İNSANLIĞA BARIŞ, KARDEŞLİK, HUZUR VE             MUTLULUK GETİRMESİ DİLEĞİYLE,

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN 

 

 SİTE YÖNETİMİ

Arıtma ve aidat ödemeleri ile ilgili bilgilendirme

                                                                           26.12.2022

 

SİTE SAKİNLERİNİN BİLGİSİNE, DİKKATİNE

 

Aralık aidatı ve Arıtma ikinci taksidini henüz ödemeyenüyelerimiz, faiz uygulamasına maruz kalmamaları için cari bilgilerini kontroledip ödemelerinizi ay devretmeden yapmanızı hatırlatırız.

Ödeme yaparken lütfen Ad, soyad,sokak ve ev numarası ile ödemenin niçin yapıldığını belirtin.

Özellikle aidatlarını ödememekte ısrar edenüyelerimizden  Arıtma için belirlenen 200TL ödemeyi yapmalarını istiyoruz.

Ödemesini yapan üyelerimiz bu mesajı dikkate almamalıdır.

Lütfen herkes Web sayfasından Cari bilgilerinisürekli kontrol etsin.

Saygılarımızla,

 

Site Yönetimi

 

Sitemize Yeni Katılan Üyemiz

26.12.2022

 

 

SayınSite Sakinlerimiz,

 

Sitemizde satılık olan 1088 sokak 45 numaralı evi satınalan Sayın AYŞE ŞEN ve

AİLESİNE  Sitemizehoş geldiniz dileklerimizi sunarız.

Umarız bu sitede gönüllerince rahat, huzur dolu, aileleriile mutlu bir yaşam sürerler.

 

Site Yönetimi

Zeytin Toplama İşleri Bilgilendirmesi

                                                                                                                 10.12.2022

 

                                                

                                                Sayın Özçelik Sitesi Sakinlerimiz,

 

Sitemiz Ortak alanlardaki Zeytin ağaçlarından toplananürünlerin yağa dönüştürülmesi ile elde edilen 14.980,00 TL Vakıfbank Hesabımıza yatırılmıştır.

Yaptığımız planlama çerçevesinde bu sene zeytinlerin sitemizadına yarılığa verilerek elde edilecek gelir ile Kafeteryamızın tadilatını bütçeye çokbir maliyet getirmeden tamamlamış olduk.

Bu yöntem ile sitemize yerinde bir destek sağlanmıştır.

Yapılan duyurulara uyarak ortak alanlardaki zeytinleri şahsınatoplamayan tüm sitemiz üyelerine Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.

Yapılan uyarılara rağmen yine de zeytin toplayanlarıYönetim Kurulu olarak kınıyoruz.

Bundan sonraki yıllarda da aynı uygulamayı daha da ilerletipSitemiz bütçesine gelir elde etmeyi Tüm yöneticilerin öncelemesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Oktay KAHRAMANTÜRK        Cumhur CENGİZ                             MuharremÇELİK   

   Yönetim Kurulu                       Yönetim Kurulu                               Yönetim Kurulu

 

 

 

Yeni Yönetimin 3 Aylık Degerlendirmesi

06/12/2022

 

 

ÖZÇELİKSİTESİ YÖNETİMİNİN 3 AYLIK DÖNEMDE YAPTIGIÇALIŞMALARIN BİLGİLENDİRMESİ

 

 

1.SİTESAKİNLERİ İLE İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖZÇELİK SİTESİ WHATSAPP HATTI

   OLUŞTURULMUŞTUR.SİTE İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELERBU HAT ÜZERİNDEN DE YAPILMAKTADIR.

2.ÖNCEKİ DÖNEMDENKALAN TEMMUZ AYINDA ÖDENMESİ GEREKEN YAKLAŞIK 34.209,14 TL LİK

   ÖDEME AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE YAPILMIŞTIR.

5.HAVUZUNEKSİKLERİ TESPİT EDİLMİŞ YÜKLENİCİ FİRMA İLE EKSİKLER TAMAMLANMAK

   ÜZEREGÖRÜŞÜLMÜŞ MUTABAKAT İMZALANMIŞTIR.EKSİKLERİN BÜYÜK ÇOGUNLUGU YAPTIRIL

   MIŞTIR.BAZILARI SEZON ÖNÜ YAPILACAKTIR.

6.ÜYELER İLEYAPILAN GÖRÜŞMELERDE ESKİ BORÇLARININ FAİZ BAKİYELERİNDEN HABERDAR  

   OLMADIKLARI VE BU DURUMA İTİRAZ ETTİKLERİGÖRÜLMÜŞTÜR. BU SEBEPTEN DOLAYI TÜM

   ÜYELERİMİZE AİDAT ÖDEMELERİ SIRASINDA CARİ BİLGİLERİİLE TÜM DETAYLAR KENDİLERİNE

   AKTARILMAKTADIR.WEB SİTESİ ŞİFRELERİVERİLEREK KENDİLERİNİN TAKİBİ SAGLANMAKTADIR.

7.SİTE DEMİRBAŞLİSTESİ ÇOK SAGLIKLI TUTULMAMIŞ BAZI KAYITLAR EKSİK VE LİSTELERDE

   GÖRÜNMEMEKTEYDİ.MEVCUT DEMİRBAŞLAR KAYIT ALTINAALINIP YENİ ALINAN EKİPMANLARDA

   LİSTEYE DAHİL EDİLMİŞTİR.DÜZENLEME DEVAMETMEKTEDİR.

8.ARITMATESİSİMİZİN GEREKLİ İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ İÇİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VEİKLİM

   DEĞİŞİKLİGİ BAKANLIGINA BAŞVURULARYAPILMIŞTIR.

9.DEMAR FİRMASIİLE ARITMA DANIŞMANLIK PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR.

10.BAKANLIKTAN BİRHEYET GELEREK İLK TETKİK VE SU NUMUNESİ ALMIŞTIR.

11. KAFETERYAMIZINONARIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR.

12.DİDİMBELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK ÇÖP KONTEYNIRLARINA KORKULUKLAR MONTE

   ETTİRİLMİŞTİR.

13.DİDİMBELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK SİTE İÇERİSİNDE YARIM KALAN KİLİT TAŞLARIN

     ONARIMLARI YAPTIRILMIŞTIR.DIŞ CEVREÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR,

14.DİDİMBELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK SİTE İÇERİSİNDE TEHLİKE ARZEDEN AGAÇ

     DALLARININ KESİLMESİ SAGLANMIŞTIR.

15.ÖNCEKİYÖNETİMİN SİTE AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERDEN 2 (İKİ) SİNİ MAHKEMEYE  

     VERMESİ SONUCUNDA MAHKEME SÜRECİ TAKİPEDİLEREK AŞAGIDAKİ SONUÇLAR ALINMIŞTIR.

1.ÜYEMİZİNMAHKEME DURUŞMASINDA BİLİRKİŞİ ATAMASI YAPILARAK DOSYA İLE İLGİLİ

RAPOR ALINMASIİSTENMİŞ DURUŞMA 08/02/2023 TARİNDE GÖRÜLMESİ KARARI ÇIKMIŞTIR.

2.ÜYEMİZİNMAHKEME DURUŞMASINDA BİLİRKİŞİ ATAMASI YAPILARAK DOSYA İLE İLGİLİ

RAPOR ALINMASIİSTENMİŞ DURUŞMA 23/02/2023 TARİNDE GÖRÜLMESİ KARARI ÇIKMIŞTIR.

BU MAHKEMELERİNSONUCUNA GÖRE AİDAT ÖDEMELERİNİ YAPMAYAN, AKSATANLAR İLE İLGİLİ

HUKUKİ YOLLARA KESİNLİKLEBAŞVURULACAKTIR.

16.ÖNCEKİYÖNETİMİ MAHKEMEYE VEREN ÜYEMİZ İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR.

 MAHKEME BİLİR KİŞİ ATAMASI YAPMIŞTIR. DOSYAİLE İLGİLİ RAPOR ALINMASI İSTENMİŞ DURUŞMA

 26/01/2023 TARİNDE GÖRÜLMESİ KARARI ÇIKMIŞTIR.

17.2022 YILIORTAK ALANLARIMIZIN ÇTV VE KATI ATIK VERGİLERİ  YATIRILMIŞTIR.

18.ORTAKALANLARDAKİ ZEYTİNLERİN TOPLANMASI İÇİN ANLAŞMA YAPILARAK SİTEYE GİRDİ

     SAGLANMIŞTIR.

19.MUHASEBENİNVERMİŞ OLDUGU 3 (ÜÇ) AYLIK HESAP MİZANI WEB SAYFAMIZDA

     YAYINLANMIŞTIR.BUNDAN SONRA BİLANÇOBİLGİLENDİRMELERİ 3 (ÜÇ) AYDA BİR YAPILACAKTIR.

20.YÖNETİMİMİZİNGEÇİRMİŞ OLDUGU DENETİM, DENETİM KURULU RAPORU İLE WEB SİTEMİZDE

     YAYINLANMIŞTIR.

21.TÜMÜYELERİMİZİN SİTEMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN PAYLAŞILDIGI ÖZÇELİK SİTESİ WEBSAYFAMIZI

     TAKİP ETMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

 

BU ZAMANZARFINDA GEREK AİDATLARINI ZAMANINDA ÖDEYEREK GEREKSE FİKİRLERİ İLE 

OLUMLUDÜŞÜNCELERİ İLE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN TÜM ÜYELERİMİZE YENİ YÖNETİM

 OLARAK TEŞEKKÜR EDER, DAHA GÜZEL, SAGLIKLI, HUZURLU,MUTLU YAŞAM SÜRECEKLERİ BİR

SİTE OLMAYOLUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEGİMİZİ BİLDİRİR, SAYGILARIMIZI SUNARIZ.

 

 

ÖZÇELİK SİTESİYÖNETİM KURULU

Yönetim Bilançosu ( 3 aylık )

 

SİTE MUHASEBECİSİNDEN ALINAN 3 AYLIK HESAP MİZANI AŞAGIDA YAYINLANMIŞTIR.                                                                     01.08.2022 31.10.2022 Tarihleri Arası Hesap Mizanı                                                                                                                                                                                                                            Firma :ÖZÇELİKSİTESİ                
Hesap Kodu Detay Açıklama Tutar KDV Tutarı Toplam Tutar
1 E Üye Aidatları 148.487,66   148.487,66
10 E Site İlaçlama Giderleri 9.950,00   9.950,00
11 E Arıtma Giderleri 3.162,50   3.162,50
12 E İletişim Giderleri 1.225,94   1.225,94
13 E Kırtasiye Giderleri 840,00   840,00
14 E Agırlama Giderleri 487,80   487,80
15 E Taşıma Bedeli 1.566,93   1.566,93
16 E Muhasebe Gideri 750,00   750,00
17 E Havuz Bakım Giderleri 47.413,00   47.413,00
19 E Diger Gelirler 3.058,00   3.058,00
2 E Kira Gelirleri 2.445,00   2.445,00
20 E Önceki Yıl Devir Kasa-banka -ptt      
21 E Muhasebe Program Giderleri 472,00   472,00
22 E Kamera      
22 E Site Su Gideri 6.230,21   6.230,21
23 E Havuz- Kamera 100,00   100,00
24 E İmar Barışı Çevre Şehircilik Bak.      
25 E Demirbaş 3.961,10   3.961,10
26 E Faiz Gelirleri 10.899,18   10.899,18
27 E Kiracı Depozito Gelirleri      
28 E Belediye Ödenen Vergi ve Harçlar      
29 E Diger Giderler 162,90   162,90
3 E Gecikme Zamları      
30 E Traktör Nakliye 200,00   200,00
31 E Avukat Giderleri 7.600,00   7.600,00
32 E Havuz Ödemesi 2.823,65   2.823,65
33 E Hurda Satışı      
34 E Seramik Satışı      
35 E Temizlik Giderleri 61,00   61,00
36 E Havuz Kart Ücreti 45,00   45,00
37 E Arıtma Tadilat Ödemesi 6.945,00   6.945,00
4 E Elektrik Giderleri 31.291,00   31.291,00
5 E Banka Masrafları 45,10   45,10
6 E Personel Maaşları 42.624,90   42.624,90
7 E Noter Giderleri      
8 E Demar Arıtma Giderleri      
9 E Site Bakım Onarım Giderleri 19.842,18   19.842,18
    Detay hesap kodu boş olan ''GELİR '' kayıtları      
    Detay hesap kodu boş olan ''GİDER '' kayıtları      
    GENEL TOPLAM 352.690,05   352.690,05

Denetim Kurulu Raporu

                                            2022-2023 1.Denetim Raporu                                                                                              AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2022 DÖNEMİ

 

                                                                                                                                                                                                                                                          24.11.2022          

Yapılan Mali denetim sonucu:

                                                                         Gelir                            Gider

1) Önceki dönemden kasa aktarımı         29.133,69     

     1.) Ağustos                                            47.164,89 TL.           71.623,77 TL.                     2.) Eylül                                                 55.839,83TL            61.288,15 TL.

     3.) Ekim                                                 72.308,87TL.           45.288,94 TL.                                  

2) Denetim sonucu Banka Hesapları

     1.) VadesizHesap                                32.321,21TL,

     2.) Havuz Hesabı                                  10.359,80 TL,

     3.) Kıdem Taz.Hesabı                           11.386,01 TL dir.

3) İncelememiz sonucu kararların karar defterine zamanındaalındığı, genellikle yapıldığı görülmüştür.

4) Daha önceden kararı alınmış denetim raporlarına işlenmişolan aylık bilançoların

    yayınlanmadığıgörülmüştür.                                                                         

5) Yönetim kurulunun almış olduğu arıtma ile ilgili karardaöngörülen paranın aidat olarak gösterildiği, bunun  aidat olmadığı için aidat dışı gelir olarakgösterilmesi önerilmiştir.

6) Kafeteryamızın tadilatının düzenli yapıldığıgörülmüştür.

7)Kafeterya ihalesi yapılıp işletmeye açılmıştır.

8) Yönetim kurulunun yapmış olduğu çalışmalarından dolayıteşekkür ederiz.

 

 

Ayhan KİRAZ                       İbrahimTEKİR                                 SamiGÜMÜŞ

Site marketi hizmeti

Sayın site sakinlerimiz,

Onarımı ve tadilatı bitmek üzere olan site marketimiz ilk hizmet olarak yarın sabahtan itibaren ekmek ve damacana su satışına basliyacaktir. Sitemizde ikamet eden sakinlerimizin bu hizmetten yararlanmalarını , dilek ve şikayetlerini yönetime bildirmelerini rica ederiz .

Kafeterya tamir işleri

30.10.2022

 

 

           DEGERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ

 

 

Sitemiz Kafeteryasının içerisindeki kiriş, kolon ve tavankısmında meydana gelen sıva dökülmeleri riskli boyutlara ulaşmıştır. Geçtiğimizyıllarda tavandan düşen sıva parçaları Kafeterya içerisindeki kişilerinkafasını sıyırmış Allahtan bir kazaya sebebiyet vermemiştir.

Site Yönetimi olarak bu durumu kabul etmemiz mümkündeğildir.

Bu sebeple tamiratlar için fiyat teklifi istediğimizfirmalardan en uygun fiyatı veren firma ile anlaşıp gerekli tamiratlarınyapılması sağlanmaktadır.

Ayrıca Kafeteryanın tavanlarının tamiratlarınınyapılmasından sonra Çatı kısmının da İzolasyonunun yenilenmesi gerekmektedir.Yapılan işlerin uzun ömürlü olabilmesi için çatıya muhakkak izolasyonyapılmalıdır. Bu sene yapılacak çatı onarımı ile en iyimser olarak 1-2 sene susızıntısını önleyecek elastik çatı kimyasalları ile pansuman tedaviyapılacaktır.

Genel kurul öncesi yapılacak kapsamlı araştırmaylasunulacak alternatif tadilat yöntemleri ile daha kalıcı bir çatı tadilatıyapılması için teklifler hazırlanacaktır.

Genel Kurulda Kafeteryanın tamir ve bakımı için bualternatifler doğrultusunda karar alınmalıdır.

 

Bilgilerinize,

 

Site Yönetimi

 

Bildirim yapmak isteyenler

 ÖZÇELİK SİTESİ SAKİNLERİNİN DİKKATİNESite Yönetimineileteceginiz kişisel konuları sitenin aşagıdaki mail adresindenyapabilirsiniz.ozcelik256@hotmail.comTeşekkürler

Site Yönetimi

Havuz kart ödemeleri

 ÖZÇELİK SİTESİ SAKİNLERİNİN DİKKATİNE
Havuz giriş kartınıalırken yapılan ödemeler önce sisteme borç olarak girişyapılmalı,

daha sonra ödemealınarak makbuz kesilmeliydi bu düzeltme yapıldı.

Bu düzeltmedensonra bazı hesap bakiyelerinde kart parası kadar değişimlerolabilir bunları Web sitesinden bakarak takip edebilirsiniz.


Teşekkürler


Site Yönetimi


Arıtma ödemeleri

 ÖZÇELİK SİTESİ SAKİNLERİNİN DİKKATİNEArıtma ödemeleriKasım-Aralık aylarında aidatlara ilave olarak, aidat alacagışeklinde sisteme işlendi. Arıtma ödemelerini yapmak isteyenüyeler bunu gerçekleştirebilir. Bu şekilde işlendigi içingecikmelerde %5 faiz uygulanacaktır.

Kasım -Aralıkaylarındaki Banka ödemelerinizi aidat ve arıtma olarak ayrı ayrıbelirtmenizi rica ederiz.


Teşekkürler

Site Yönetimi

Kafeterya İşletmesi

                                                                    21.10.2022

 

 

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

Sitemizde hizmet veren Kafeterya ve Market in Yeniişletmecisi ile Sözleşme yapılmıştır.

Resmi prosedürlerin tamamlanıp, gerekli izinlerin alınmasıile Market hizmet verebilecek duruma gelecektir.

Market te yapılacak Temizlik, düzenleme, ürünyerleştirmesinden sonra açılarak siz değerli üyelerimize hizmet vermeye başlayacaktır.

 

Sitemize Hayırlı olsun.

 

 

Yönetim Kurulu

Atık toplama günleri

                                                                    13.10.2022

 

 

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

 

Sitemizdeki mevcudumuzun azalması neticesinde Çevre temizliğive Bahçe atıklarının toplanması işleri haftada iki (2) gün yapılacak durumgözlenecektir. Atıklardaki çokluk durumuna göre bir (1 ) gün daha ilave edebiliriz.

Pazartesi ve Perşembe günlerini bu işler içindegerlendirecegiz. Siz üyelerimizin de Bahçe bakım, temizlik ve budama işlerinibu takvime göre düzenlemenizi rica ederiz.

Bu düzenleme Kış döneminde uygulanacaktır. Burdaki amacımızHem Traktörümüzün yakıt giderinden tasarruf etmek hem de sitemizin diğer işlerinevakit yaratmaktır.

 

 

Yönetim Kurulu

 

Arıtma Tesisi Deşarj izin belgesi

                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.10.2022

 

                                   SİTESAKİNLERİMİZİN BİLGİSİNE

 

Sitemizde Tüm üyelerimiz tarafından kullanılan ArıtmaTesisimizin Deşarj izin belgesi 21.11.2017 yılında alınmış olup 21.11.2022yılında süresi bitmektedir. Yaptıgımız araştırma neticesinde bu belgenin Süresininuzatılması için zamanında başvuru yapılmamıştır. (Bitiş süresinden altı (6) ayönce)

Danışman firma DEMAR bu belgenin yenilenmesi için uyarıdabulunmasına rağmen Bu konuya gerekli hassasiyet gösterilmemiş ve bazımaliyetlerden kaçınılmış, Genel Kurula sunalarak bir yetki istenmemiştir.Yapılan uyarılar denetim kurulları tarafından da tespit edilememiştir.

 Yenileme için sürekaçırıldığı için Süreç baştan sıfırlanarak başlatılacaktır.

Gerekli belgeler, harçlar, yapılacak su tahlilleri ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Mecbur tutulan Çevre Danışmanlıkşirketi ücretleri oldukça yekün tutmaktadır.

Bunlar ;

Başvurudan sonra Geçici faaliyet belgesi harcı                                   : 2.500,00 TL

Su tahlil bedeli 4 adet tahlil (4000tl / adet )                                         :16.000,00 TL

İzin harç ödemesi                                                                                :6.500,00 TL

Çevre danışmanlık firma sözleşmesi (1.500,00 TL+KDV / Aylık)       : 21.240,00 TL

Toplam yaklaşık maliyet 2022yılındaki fiyatlar ile                                :46.240,00 TL yi bulmaktadır.

(2023 yılı devlet harçlarına gelecekolan zamların yuvarlama oranı %125 olacagından bahsedilmektedir)

Yapımı devam eden DİDİM ATIK SU TOPLAMA VE ARITMA TESİSİ eniyimser şartlarda 4-5 seneyi bulacak gibi görünmektedir.

Sitemizin Arıtma tesisinin işletilmesi için bu belgeyialmamız kaçınılmazdır. Yapılacak bu harcamanın yaklaşık 25.000,00 TL kısmı birsefere mahsus olup  5 (beş) yıllık süreyikapsamaktadır. Geriye kalan 21.240,00 TL danışmanlık hizmeti her yılyenilenecektir. Danışmanlık hizmeti yapılacak her ay düzenli kontrollar vesistemin sağlıklı işlemesini saglamak içindir

Sonuç olarak Bu harcamanın karşılanabilmesi için YönetimKurulumuz bir karar almıştır.

Bu karara göre mevcut aidat ödemelerimize ilave olarak Herüyemizden (Yönetici, Denetçi, Kiracı dahil 259)

İki (2)taksitte Toplam 200,00 TL ek ödeme almayı ve buödemelerin Kasım, Aralık 2022 aylarında yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu belgenin alınmaması Yönetim olarak bizi dolaylı olaraktasite sakinlerimizi zor durumda bırakabilir. Yapılabilecek kontrollarda sitemizbeklenmedik cezalara maruz kalabilir. (Bu cezalar130.000,00 TL civarındadır. Ayrıca eski dönemde bu konu ile ilgili olarakyazılmış cezalar bulunmaktadır) .Biz yönetim olarak bu riski göze almayıp izinsürecini Başlatıyoruz.

Bu konuda Siz Değerli Üyelerimizin gerekli hassasiyeti veduyarlılığı göstereceğinize güvenimiz tamdır.

Hepinize şimdiden teşekkür ederiz.

 

Yönetim Kurulu

 

Sitemiz Kamu alanları Zeytin toplanması

SİTESAKİNLERİNİN DİKKATİNE


SİTEMİZKAMU ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ZEYTİNLER YÖNETİMKURULU KARARI GEREĞİNCE YÖNETİM TARAFINDAN TOPLANIPDEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA SİTEMİZE GELİR OLARAKAKTARILACAKTIR.

BUALANLARDAKİ AĞAÇLARDAN ÜYELERİMİZİN KENDİ ADINA ZEYTİNTOPLAMAMASINI VE BU KONUDA DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN ANLAYIŞGÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUZ.YÖNETİMKURULU

Kış dönemi Ofis Çalışma Saatleri

Sayın site sakinlerimiz,


Kış dönemi uygulaması olarak Ekim ayından itibaren ofisimizin açık olacağı günler

Pazartesi, Perşembe saat 13:00 ile 16:00 arasında olacaktır.

Ayrıca İletişim numaralarımızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize,
Yönetim Kurulu

Aidat ödeme hatırlatması

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE, DİKKATİNEEylülayı aidatını ödemeyen üyelerimize hatırlatma yapmak için bumesajı yayınlıyoruz.

Eylülaidatını henüz ödemeyen üyelerimiz, faiz uygulamasına maruzkalmamaları için cari bilgilerini kontrol edip ödemelerinizi aydevretmeden yapmanızı hatırlatırız.

Ödemesiniyapan üyelerimiz mu mesajı dikkate almamalıdır.Saygılarımızla,SiteYönetimi

Site üyelerimizin mahkeme bilgisi

Sitesakinlerimizin bilgisine


Sitemizüyelerinden Mahkemelikoldugumuz bir üyemizinDidim 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 20.09.2022 tarihinde yapılanduruşmada Mahkeme ÖZÇELİK Sitesinin 2019 ve 2020 yılına aitGelir Gider tablolarını, Toplantı tutanaklarını istemiştir.

Kanımızcadiğer Mahkeme gibi bir sonraki duruşmada Bilir kişi atanmasınıbeklemekteyiz.Ortak alanlardaki harcamalar tespit edilip o oranda aidat ödemesiyapılması için MahkemeninLEHİMİZE sonuçlanacağınıdüşünüyoruz. (Geçmiş borçların, faizlerin ve mahkememasraflarının da ödenmesi)

Birsonraki duruşma tarihi 17.11.2022 dir.

SayınSite Sakinlerimiz buradaki yerleşkede 260 hane olarak yaşıyorisek bazışeyleri müşterek kullanıp, paylaşabiliyorsak adımızın çokfazla önemi olmadığını düşünüyoruz.

Burayaherkes Huzur, Sakinlik ve Güven içerisinde bir yaşam sürmek içingelmektedir.

Herkesinbu huzurlu, güvenli yaşam yerlerinde komşularıyla, diğer sitesakinleri ile bu ortamı bozacak durum ve olaylardan kaçınmasıgerektigi kanaatindeyiz.

Buvesile ile hepimizin Sitemize sahip çıkarak Ayrıştırı değil,Birleştirici,Kucaklayıcı Saygı ve Sevgi içerisinde yaşayan,Bir birimize yardımcı olan bir toplum olmamız yönünde adımlaratmaya kararlı Yeni Yönetime Destek olmanızı bundan sonraki Yaşamşeklimizi ve Hayata bakış açımızı buna göre düzenlemenizibekliyoruz.

Konuyagöstereceginiz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

SiteYönetimiKafeteryanın kapanması ile ilgili bilgilendirme.

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

Sitemizde konuşulan Kafeteryanın kapanması ile ilgili dahaönce yaptığımız duyuru galiba yanlış anlaşılmıştır. Yaklaşık beş (5) yıldır Markethizmeti veren Firma kendi isteği ile hizmetine son vermiştir. Akbük merkezdeYeni bir işletmede yöneticilik yapacağı için burayı bırakmıştır.

Bu kararı almasında Site sakinlerimizden birilerininBelediyeye şikayet ederek Marketin çalışma ruhsatının olmadığını bildirmesi devardır.

Yönetim olarak biz Sitenin ve Site sakinlerinin menfaatleridoğrultusunda hareket etmek durumundayız. Havuzun hijyeni için oldukça yüklümasraf yaparken (kimyasallar, dezenfektanlar vb.) havuza yiyecek, içecek ilegirilerek Havuz hijyeninin bozulmasına müsade edemeyiz.

Herkes Kafeteryada istediğini yiyebilir istediğini içebilirbu konuda bir kısıtlama getirmedik, Marketin ürün satışına müdahale etmedik.

Kim ne kadar bu konulara dikkat ettiğini söylese degerçekler öyle olmamaktadır. Havuz pompa filtrelerinin içinden pet şişekapakları, meyve suyu pipetleri ve saçlar çıkartılmıştır.

Kum filtrelerimizin dolma süreleri normalden daha erkenolmaktadır. Havuza DUŞ almadan, Krem sürülerek girilmesinin bile etkili olduğu birortamda elinde dondurma, cips, içecek ile havuza girilmesine müsaade edemeyiz.

 

 

Yönetim Kurulu

Site Mülk Alış Satış Konuları

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

Sitemiz de çeşitli nedenler ile ev satan veya ev alanüyelerimizin bu alım satımlar öncesi

Site Yönetimine bilgi vermelerini önemle rica ederiz.

Yapılan alım satımlarda atlanan bazı konuların daha sonraüyeler ile yönetim arasında problemlere neden olmaktadır. Örneğin satışta diğerortak alanlardaki hisselerinin devredilmemesi, geçmiş aidat borçlarınıntamamının ödenmemesi gibi. Alışta ise ortak alanlarda kullanım hakkının olup olmadığıgibi konularda bilgi alış verişinde bulunulmalıdır.

 

Site Yönetimi

 

Site Ev Tadilat İşleri

ÖZÇELİKSİTESİ SAKİNLERİNİN DİKKATİNE

 

 

Evlerimiz de yaptırdığımız Tadilat ve Tamiratlarda İşiyapan firma ile moloz atıklarının kaldırılması, Evlerimizin önünde yapılan Harçkarma işlerinden sonra zeminin yeterince temizliği konusunda da anlaşmaya varmanızgereklidir. Tadilatların devamı sırasında yıkım ve kırım işleri biter bitmezMoloz ve Harfiyatların ivedilikle kaldırılması gereklidir. Özellikle darsokaklarımız da bu harfiyatların günlerce kalması sıkıntı yaratmaktadır.

Ayrıca;

Evlerdeki büyük kapsamlı tadilatların Kanunun bildirdiğitarihler içerisinde yapılacak şekilde programlanmalıdır. Bu konu site sakinleriarasında sıkça görülen sürtüşmeler ve nahoş durumlar yaşanmaması açısından dikkatedeğerdir.

Bu konuların takibi ev sahiplerindedir.

Konu hassas ve önemlidir.

 

 

Lütfen gereken özeni gösterelim

 

 

Site Yönetimi

Bahçe atıkları uygulaması

ÖZÇELİKSİTESİ SAKİNLERİNİN DİKKATİNE

 

 

Site Traktörümüz ile yaptığımız atık toplama işlemlerinintakibinde atık sahasında evsel atık ve tamirat, tadilat, inşaat atıklarının dabulunduğunu tespit ettik.

Bahçelerimizden budadığımız ağaç ve çiçeklerimizinkalıntıları ile birlikte atılan evsel atık ve çöpleriniz bundan sonraTraktörümüz ile toplanmayacaktır.

Sadece yeşil atıklar toplama sahasına gidecek. oradan daBelediyenin atık sahasına ücreti ile attırılacaktır.

Konu hassas ve önemlidir.

Lütfen gereken özeni gösterelim

 

 

Site Yönetimi

 

Site Kafeterya İşletimi

SİTESAKİNLERİNİN BİLGİSİNE

 

Sitemizde Yaklaşık beş (5) yıldır Kafeterya ve Markethizmeti veren Firma Ağustos ayı sonu itibarı ile hizmetine son verecektir.

Bu kararı almasında bazı kişisel sebepleri ve Site sakinlerimizdenbirilerinin Belediyeye şikayet ederek Kafeteryayı kapattırmaya çalışmasıgelmektedir.

Bu sezon sonuna kadar açık kalması için çalışmalarımızsürmektedir.

Yeni sezon için çalışma yapılıp ilgilenen kişi veyafirmalar ile görüşülecek sonuç tarafımızdan duyurulacaktır.

Site sakinlerimizden de işletme ile ilgilenenler olur iseSite Yönetimine başvurabilirler.

 

 

Yönetim Kurulu

GEÇMİŞ DÖNEME AİT AİDATLARIN KONTROLU

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİ ;YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İNCELEMELERDE GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT ÖDEMELERDE SİSTEMDE GİRİŞ, KAYIT HATALARI VE BAZI ÜYELERİMİZİN BİRİKMİŞ FAİZ BORÇLARININ OLDUGU TESPİT EDİLMİŞTİR.
LÜTFEN YÖNETİMİ DEVİR ALDIĞIMIZ 01.08.2022  TARİHİNDEN ÖNCEKİ AİDAT ÖDEMELERİNİZİ WEB SİTEMİZDEKİ SİZE AİT SAYFADAN KONTROL EDİNİZ VE ÖDEMELERİNİZLE İLGİLİ BİR TEZAT SÖZ KONUSU İSE YÖNETİMİMİZE BİLDİRİNİZ VE DÜZELTİLMESİ GEREKİYORSA ELİNİZDE BULUNAN ÖDENDİ MAKBUZLARINI YÖNETİME GÖNDERİNİZ.WEB SİTESİ GİRİŞ ŞİFRENİZİ BİLMİYORSANIZ YÖNETİMDEN ÖGRENE BİLİRSİNİZ.

2022 Temmuz ayı Denetim Raporu

Sayın Site Sakinlerimiz.


Denetim Kurulumuzun Yapmış olduğu Temmuz 2022 

denetim raporu aşağıda açıklanmıştır.
TEMMUZ2022 DENETİM RAPORU

 

 

Yapılan Mali Denetim Sonucunda;

 

Temmuz  2022 GelirlerToplamı   :79.967,90 TL  dir.

Temmuz 2022 Giderler Toplamı :  53.965,90 TL dir.

 

1.İncelenen Temmuz dönemine ait yapılan harcamalar (Havuztadilatı dışında) öncelikle kararları karar defterinde kararları alınmış olupuygulanmıştır.

2.Yapılan mali denetim sonucunda                                 :31.07.202211:39 itibarı ile:

Vakıfbank Havuz Vadeli hesapta                                     :19.133,69tl,

Vakıfbank Normal Vadeli (Kıdem tazminat) hesabı      :11.237,95 tl,

Vakıfbank Vadesiz hesapta                                              :8.695,95tl dir.

PTT hesabımızda                                                               :1.679,38tl dir.

3.Önceki denetim raporunda hatırlatılan (Mayıs ,Haziran)TTNET ödemelerimizin yüksekliği tekrar hatırlatıldı. Bu konuda başvuruyapılması önerildi.

4.Havuz ile ilgili tadilat katılım oranımız yaklaşık 216üye sayısına ulaşmıştır.

5.Hala 1.000,00 TL üzeri borcu olan üye sayımız yaklaşık (40 ) kırk kişidir.

6.Sitemizin demirbaş listesinin hazırlanarak güncelleşmesi gerektiğitekrar hatırlatılmıştır.

 

Yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekküredilmiştir.

 

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

Yönetim Kurulu

Havuz Tadilatı Katılım Ödemeleri

HAVUZUMUZUN TADİLATI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUKARARIMIZDIR.

 

Havuz tadilatımız için ödemelerimiz başlamış 2020 yılındadevam etmiş, 2021 yılında da devam etmiş her türlü aksiliğe rağmen(ödeme, covitdolayısı ile)18.04.2021 sözleşmesi yapılıp Nihayetinde tüm aksiliklere rağmen2022 yılında hizmete eksikliklere rağmen açılmıştır.2021-2022 yılları GenelKurul kararlarındanda anlaşılacağı üzere Havuza sonradan katılım yapacak olanüyelerimiz için ödemelerin 01.08.2021 tarihi baz alınıpEuro para birimindenkarar kılınmıştır.Bu şekilde erken ödemiş olan üyelerimizinde mağduriyetlerininönüne geçileceği görüşüne varılmıştır.

Sonuç olarak :03.08.2022 tarihinden sonra Havuz tadilatödemelerine katılacak olan üyelerimiz için kalan ödemeleri 01.08.2021 yılıMerkez Bankası Euro Bedeli

1 Euro:10,08 TL Üzerinden hesaplama yapılacaktır.(1350/10,08:134Euro)

Havuz tadilat ödemelerini kabul edip bir miktar ödemeyapan, fakat bakiyesi bulunan üyelerimizde kalan ödemelerini bu hesaplamaüzerinden yapacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Yönetim Kurulu.

2022-2023 Genel Kurul Kararları

      

               ÖZÇELİK SİTESİ 31.07.2022TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI

 

31.07.2022 tarihinde yapılanGenel Kurul toplantısında alınan kararların ana maddeleri aşağıda belirtildiğişekilde olmuştur.

 

1.Yeni yönetim Kurulu

Başkan :Oktay KAHRAMANTÜRK

Yardımcı:Cumhur CENGİZ

Yardımcı:Muharrem ÇELİK tenoluşmuştur.


2.Yeni Denetim Kurulu

Başkan :İbrahim TEKİR

Yardımcı:Ayhan KİRAZ

Yardımcı:Sami GÜMÜŞ tenoluşmuştur.


3.Yeni dönem üye aidatlar

Havuza KatılmayanÜyeler  :120 TL Aylık

Havuza Katılan Üyeler         :150 TL Aylık olarak ödemeleri kabul edilmiştir.Ödemeler 2022 AĞUSTOSAyından itibaren geçerlidir.


4.Havuza katılmak isteyenyeni üyelerin Geçen sene ve bu sene Genel Kurulda alınan kararlar geregince  katılım gününe göre EURO döviz cinsi üzerindenyapılacak hesaplama ile ödeme yapmaları halinde bu haktan faydalanacaklardır.


5.Aidatlarını ödemeyenüyelerimizin devam eden mahkemesi 10. ayda görülecektir.


6.Tüm üyelerimizin Ad,soyad, telefon ve mail adreslerini güncellemeleri için site mail adresinebildirimde bulunmaları önerildi.(ozceliktatilsiteakbuk@gmail.com)

 

Bilgilerinize arz olunur.

 

Yönetim KuruluSite Yolları Araç Park Sahaları

Sayın Site Sakinlerimiz ,


Site içerisinde temizlik için dolaşan Traktörümüzün araçlarınıza zarar vermemesi için araç park yerlerindeki durumuna biraz daha özen göstermeliyiz.

Traktörümüz bazı noktalarda(yolları dar olan sokaklarda) araçların arasından riskli bir şekilde geçmektedir.

Konuya özen göstermenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.Site Yönetimi


Havuz Kullanımı

Sayın Site Sakinlerimiz.


Bugün yaşamış oldugumuz Çocuk Havuzu kirlenme olayı sitemiz için

 kabul edilemez bir durumdur.

Bunca uyarılarımıza ragmen yine de duyarsız bir şekilde kullanıma maruz kalan 

ÇOCUK HAVUZUMUZUN Boşaltılıp dezenfekte işlemleri bizlere ekstra işçilik ve maliyet getirmekte havuzun bir süre kullanım dışı kalmasına sebep olmaktadır.

Adı üstünde Çocuk Havuzu ancak orada da çocuklarımıza sahip çıkmalıyız.

Olayın nasıl ve kim tarafından gerçekleştigini henüz tespit edemedik.

Anne ve babalar çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda havuzdan faydalanmasını 

istiyorsak daha dikkatli olmalıyız. Çocuklarımızın Büyük havuza girmelerine müsade etmemeliyiz. 

Aynı durum orada da yaşanır ise problemler daha artar.
Bu durumun tekrar yaşanmaması dilegi ile Saygılar.
Site Yönetimi 

 
 

Havuz Girişleri

Sayın Site Sakinlerimiz

Havuzumuzun giriş turnikesi 11.08.2022 tarihinde devreye alınmıştır.
Havuza gelen üyelerin Havuz Kartlarını yanlarında getirmeleri rica olunur.

Aksi taktirde havuza giremezler.Site Yönetimi

Su kesintisi

Sayın site sakinleri:


10.08.2022 Çarşamba günü saat 11:00 da arıza onarımı için su kesintisi olacaktır.

Kesinti sebebiyle sıkıntı yaşamamanız için gerekli önlemi almanızı rica ederiz.

2022.2023 genel kurul toplantı tarihi 30.07.2022 cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 31.07.2022 tarihinde yapılacaktır

özçelik sitesi 2021 .2022 aidat ve havuz aidatı

Site aidatları 80 tl  olarak değişmedi havuz bütcesine 350 tl ilave edildi. Kamera parası için yeterli ödenek toplanamdığı için  kamera parası ödeyenlerin ödediği 250tl havuza aktarıldı ek 100tl ödeme yapacaklar, kamera ödemeyenler 350tl ödemeleri gerekmektedir. Bilginize

GENEL KURUL VE BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ ;

BU GÜN  76 KİŞİ KATILIMIYLA ÇOĞUNLUK SAĞLANMADIĞI İÇİN  GENEL KURULUMUZ YAPILAMAMIŞ OLUP 25.07.2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00 DE ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAKTIR. TÜM ÜYELERİMİZİN KATILIMINI RİCA EDERİZ.

BİLGİLENDİRME :

1- FAALİYET RAPORUMUZDA BÜTÜN AYRINTILAR DETAYLI OLARAK AKTARILMIŞTIR, LÜTFEN OKUYUNUZ ..

2- HESAP ÖZETİNDEKİ HARCAMALARDA ÖNCEKİ DÖNEMİN ÖDENEN BORÇLARI DA DAHİLDİR, MUHASEBE TEKNİĞİ GEREĞİ ESKİ VE YENİ HARCAMA AYIRIMI YAPILMAZ, ONUN İÇİN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ..

3- TAHMİNİ BÜTÇE, İSMİ ÜZERİNE TAHMİNİDİR VE GENEL KURUL İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPABİLİR..

BU NEDENLE ; SİTEMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ YER GENEL KURULUMUZDUR. BİLGİ SAHİBİ OLMADAN GEREKSİZ YORUM VE DEDİKODU YAPMAYALIM.. ( YAPANLAR İÇİN )...

BU GÜNE KADAR SORMADIĞINIZ VEYA SORAMADIĞINIZ SORULARI GENEL KURULA SAKLAYIN.

HER ŞEY ŞEFFAFTIR VE BÜTÜN SORULARINIZIN CEVABI VERİLECEKTİR...
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ..


GENEL KURUL- 2020 İŞLETİM PROJESİ

ÖZÇELİK SİTESİ  01.07.2020-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI

İŞLETİM BÜTÇESİ :

 

GİDER BÜTÇE TAHMİNİ ( TL ) :

 1. Personel  Ücretleri……………………     130.000.00
 2. Elektrik Giderleri……………………….    25.000.00
 3. Site Su Giderleri……………………......      6.000.00
 4. Taşıma Giderleri……………………….       2.000.00
 5. İletişim Giderleri………………………       3.000.00
 6. Kırtasiye Giderleri…………………….        2.000.00
 7. Muhasebe Giderleri…………………...        6.000.00
 8. Ağırlama Giderleri……………………        4.000.00
 9. Banka Masraf Giderleri………………            300.00
 10. Site İlaçlama Giderleri……………….         7.000.00
 11. Arıtma Giderleri……………………...       10.000.00
 12. Havuz Bakım Giderleri………………       25.000.00
 13. Site Bakım Onarım Giderleri………..        31.040.00
 14. Belediye Vergi Resim Harçlar………          5.500.00

 

 TOPLAM GİDER BÜTÇESİ    ……     256.840.00 TL.

                        

                     

 

GELİR BÜTÇE TAHMİNİ ( TL ):

 1. Aidat Gelirleri (80x254x12)                      243.840.00
 2. Kira Gelirleri…………………………             8.000.00
 3. Faiz gelirleri ......................................           5.000.00

 

                       

                  

  TOPLAM GELİR BÜTÇESİ ……………         256.840.00 TL.

 

     Fasıllararası  aktarma yetkisi yönetim kurulunaaittir.

 

 

 

YÖNETİMKURULU         

           

      Sami GÜMÜŞ                     Mehmet BAŞARAN                 Salih BANKOĞLU

              Üye                                           Üye                                Site Başkanı

 

GENEL KURUL - 2020 HESAP ÖZETİ

ÖZÇELİK SİTESİ  01.08.2019-30.06.2020 TARİHLERİ ARASI HESAPÖZETİ

 

       GİDERLER; ( TL ) :

 1. Personel  Ücretleri……………………….....                     59.888.01
 2. Elektrik Giderleri………………………......................      22.093.25 
 3. Site Su Giderleri……………………...........................       22.714.15                   
 4. İletişim Giderleri………………………......................         2.508.90              
 5. Kırtasiye Giderleri…………………….......................             164.50       
 6. Muhasebe Giderleri…………………........................           3.700.00    
 7. Muhasebe Program Giderleri…………......................           2.200.00  
 8. Ağırlama Giderleri……………………......................           1.754.70
 9. Taşıma Bedeli………………………….....................            1.425.08      
 10. Banka Masraf Giderleri………………  ......................             291.59                 
 11. Site İlaçlama Giderleri………………. .......................          5.500.00         
 12. Arıtma Giderleri……………………..............................        4.495.00       
 13. Havuz Bakım Giderleri………………                                 15.446.11   
 14. Site Bakım Onarım Giderleri………..                                  25.682.14         
 15. Belediye Vergi Resim Harçlar………                                   18.365.65         
 16. Noter Giderleri………………………                                        122.45
 17. Demirbaş Giderleri…………………..                                     2.428.12             

 

       TOPLAMGİDERLER  ( TL )  …………………… …            188.779.65 . TL. 

 

        VARLIKLAR : ( TL )

  30.06.2020Posta Çeki    devir……………………………..             343.38

  30.06.2020 T.Vakıflar Bnk DidimŞb……………………..           1.628.12

  30.06.2020 T.İş Bnk Kıdem Tazminat FonuHs………….            5.558.14

  30.06.2020T.İş Bnk Havuz-Kamera Hesabı……………..       127.280.55

  30.06.2020 T.İş Bnk Didim Şubesi VadesizHesabı………           6.489.34

  30.06.2020 Tarihli KasaMevcudu………………………..            3.969.66

 

  GENELTOPLAM  ……………………….................                334.048.84  TL.

 

        GELİRLER; ( TL ) :

 1. Aidat Gelirleri………………………...............................       192.354.72    
 2. Kira Gelirleri……………………….................................           5.120.00
 3. Havuz-Kamera Gelirleri……………................................       127.312.00
 4. Aidat Faiz Gelirleri ………………………......................            4.219.64           
 5.  Banka Faizi Gelirleri………………………...................             3.113.29      
 6. Kiracı Depozito Geliri………………...............................               250.00        

                       

                  

          TOPLAM GELİRLER   ………………………….............       332.369.65TL.

 

                             01.08.2019Devir………………………….........        1.679.19 TL

 

           GENEL TOPLAM  ……………………………....................   334.048.84 TL.

           

 

YÖNETİMKURULU         

           

                 Sami GÜMÜŞ                     Mehmet BAŞARAN                 Salih BANKOĞLU

                           Üye                                           Üye                                 Site Başkanı

                                                      

2020 GENEL KURUL TOPLANTISI

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ;

            Özçelik Turizm Tatil Sitesi Kat Malikleri Kurulu’nunOlağan  Toplantısı 18.07.2020 cumartesigünü saat 17.00 .da site kafeteryasında, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmekve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

            Çoğunluksağlanamadığı taktirde, aynı yer ve saatte olmak üzere 25.07.2020  Cumartesi günü mevcut katılanlar ileyapılacaktır.

            Gündem, Faaliyet Raporu, Hesap Özeti ve İşletim Projesi ektedir. Bilgileinizi rica eder katılımlarınızı bekleri

                                  

            GÜNDEM

 

1-    Açılış ve Saygı duruşu,

2-    Divan başkanı ve yazmanların seçimi,

3-    Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4-    01.07.2020-01.08.2020 arası bir önceki Yönetime ait biraylık Temmuz Ayı faaliyetinin ve bu konuda Yönetim Kurulumuzun hazırladığıRaporunun okunması ve görüşülmesi,

5-    Denetleme Kurulu Raporu’ nun okunması ve görüşülmesi,

6-    Yönetim ve Denetleme Kurulu ileTemmuz 2019 dönemininayrı ayrı ibra edilmesi,

7-    Site Havuzunun tadilatı ve yenilenmesinin görüşülmesi,

8-    Site Güvenliği için Kamera sistemi yapılmasınıngörüşülmesi

9-    Site Yönetim Şekli ve Yönteminin görüşülmesi ileYönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10-İşletmeprojesinin ve yeni dönem aidatlarının miktarı ile aidatlarını ödemeyenlereyapılacak işlemlerin görüşülmesi,

11-YeniYönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi,

12-Dilekve temenniler,

13-Kapanış.                                              

                                                                                       

Sami GÜMÜŞ                  Mehmet BAŞARAN                   Salih BANKOĞLU

          Üye                                     Üye                                     SiteBaşkanı

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

ÖZÇELİK TURİZM TATİL SİTESİ

KAT MALİKLERİ KURULU

DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

 

            Sitemizin18.07.2020  ile 28.07.2020 tarihlerindeyapılacak olan Kat Malikleri Kurulu’nda beni temsile, adıma söz alıp konuşmayave oy kullanmaya yetkili olmak üzere ……………………………………………..’i vekil tayin ettim.

 

 

            Adı Soyadı                  :…………………………………….                   İmza

            Cad.Sokak,KapıNo.  :……………………………………..

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Özçelik Sitesi  :  Gsm. 0530 924 32 37    E.mail.  ozcelik256@hotmail.com               Web.ozceliksitesi.com

ÖZÇELİK SİTESİ

01.08.2019- 30.06.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

1- SİTE YÖNETİMSİSTEMİNİN DİSPLİNE EDİLMESİ VE ÖDEMELERİN PLANLANMASI  :

          Yönetimimiz 01.08.2020 tarihinde göreve başladı , ancakönceki Yönetim bütün ısrarlarımıza rağmen devir-teslimi resmi ve bir evrak üzerinde yapmadı. Bunun üzerineve  aradan belirli  bir süre geçtikten sonra var olan mevcutüzerinden durumu tutanakla tespit ederek görevimizi sürdürdük. Yönetim Kurulunaseçilen Nazif GÖRE arkadaşımız sağlık nedenlerinden dolayı hizmetine devamedemedi ve 01.10.2019 da ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine 01.01.2020tarihinde yedek olarak seçilen Mehmet BAŞARAN gelmiştir.

           Sitemiz SitemizYönetiminin disipline edilmesi ve kurumsallaşmaya gidilmesi yönünde azamigayret sarf edilmiş öncelikle dönemimize ait " İşletme Projesi "hazırlanarak Web sitemizde yayımlanmış ve faaliyetlerimiz bu projeye uygunolarak mevcut yasal kurallar çerçevesinde herkese eşit yaklaşımlayürütülmüştür. Borçlanmaya gidilmemiş, harcamalar disipline edilerek önem arz edenişler Yönetim Kurulunda görüşülüp karar alınarak uygulanmıştır. Sitede uyulmasıgereken genel kurallar bir mektup haline getirilerek 04.08.2019 tarihinde Websitesinde yayımlandığı gibi Üyelerimizin evlerine ulaştırılarak tebliğedilmiştir.

          Kooperatif ' in feshinden sonraki yapılaşmada Site Yönetimistatüsüne geçilmemiş olup park ve yolların Belediyeye terk edilmesi ile Mahallestatüsüne geçilmiş bu süre içinde  KatMülkiyeti Kanununa uygun olmadan şekilsel site yönetimi benimsenmiş ve dahasonraki olumsuzluklarla mevcut durum oluşmuştur. Bu durumda Yönetim Planıyapmak veya yaptırmak mümkün olmamakta ve Resmi Site Yönetimi sistemine geçmekiçin Ada bazında  Yönetimler oluşturarakbunun üstünde Merkezi bir İdari sistem oluşturulması mümkün olsa da mevcut yapıve Yasal işlemlerin zorluğu ve maliyeti ile bu birlik ve beraberlik ruhunun buortamda sağlanması çok zor olduğundan bu şekilde Yönetime devam edilmesizarureti olmakla birlikte Profesyonel Yönetim sistemine geçmek en doğru yapıcıyöntem olacaktır. Bunun için de uzlaşma ve Genel Kurul Kararı gerekmektedir.

          Bu kapsamda bir kısım kişiler tarafından maksatlı ve artniyetli şekilde  " Burası Site değilmahalledir, Havuzda ve diğer ortak mallarda hissemiz yok , havuza zatengirmiyorum onun için havuz-kamera aidatını ödemiyorum hatta aidatımı daödemiyorum, nasıl alacaklar " söylemleri anlaşılır ve kabul edilirdeğildir. Sitemiz 260 haneden oluşan dolayısıyla 260 kişinin ortak yaşamalanıdır.Burada toplumsal kurallar ile Genel kurul toplantısında alınan kararlaraherkesin uyma zorunluluğu vardır. Resmi statüde site olmamakla birlikte sitekurallarına göre yaşamak durumundayız, 260 kişinin kanalizasyonu, bitki atıkları, siteye ait su ve telefonarızaları,çevre temizliği gibi ortak sorunların çözümü  ve giderlerinin  ferdi olarak yapılması mümkün değildir. Aksihalde ortam yaşanılmaz hale gelir. Toplumsal kurallara uymak çok önemli birkültür,kazanım ve yaşam şeklidir.

          Bu sebeple tüm sakinlerimizi Sitemize sahipçıkmaya,kurallara uymaya uymayanları ikaz etmeye hatta ısrarla uymayanlarıtoplumdan dışlamaya davet ediyoruz.

2- RESMİ KURUM  VE KİŞİLERE OLAN BORÇLARIN KAPATILMASI , BORÇLANMAYA GİDİLMEMESİ VE TASARRUF TEDBİRLERİ :

          01.08.2020tarihinde Site Yönetimini devir aldığımızda mevcut alacak ve borçlarımızatespit etme çalışmalarımızda, mevcut borçların Genel Kurulda beyan edilenin çoküstünde olduğu görülmüş ve araştırmalar sonucunda büyük bir kısım borcun beyanedilmediği tespit edilmiştir. Özellikle Didim Belediyesine hiç beyan edilmeyen( 13.000. TL ) Emlak vergileri ve katı atık ücretleri,  aynı şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesine de5.000 TL. beyan edilmesine rağmen 18.500 TL. su ücreti borcu çıkmıştır. Aynışekilde Sitemizin mali işlerini uzun zamandır takip eden Muhasebe Şirketine de( 4.400. TL ) borç ödenmediği gibi beyan da edilmemiştir. Her iki Belediyeyeolan tüm borçlar dönemimizde ödenerek kapatılmıştır.Yine bir kısım esnaflardanbeyan edilenlerin haricinde bir kısım borç talepleri olmuş ancak belgeolmadığından kabul edilmemiştir.

          Dönemimizde hiçbir kurum ve kişiye borç iş yaptırılmamış,peşin ödenerek gelecek döneme tarafımızdan borç bırakılmadığı gibi öncekidönemden kalan borçların tamamı ödenememekle birlikte ; önceden kalan Havuzgiderleri olarak 10.400. TL. İlaçlama olarak 5.500. TL. Vidanjör Giderleriolarak 4.495 TL. ve Muhasebe Şirketine borca karşılık  950 TL. olmak üzere toplam olarak öncekidöneme ait 52.845 TL. lık büyük bir kısmın ödemesi yapılmıştır. Ödeyemediğimiz eski dönemden kalan 20.750 TL.borçbulunmaktadır.

          Özetle bir önceki dönemden genel kurulda 43.175 TL. borçbeyan edilmesine rağmen gerçek borç , 73.595TL ve üzerindedir. Mali blanconunbu şekilde ortaya çıkmasının sebebi,  bukonulara Yönetimlerin gayri ciddi yaklaşımı ve idare şekli  ile Genel Kurullarda seçime odaklanılarakhesap verme ve hesap sormanın usulüne uygun yapılmadığı, hesaplarınyeterince  irdelenmediği,sorusorulmadığı  ve irdeleyen ve sorusoranlara da  destek verilmediği olarakgörülmektedir. Bu durumlar Sitemizin iyileşmesi yerine mevcut yapısını dakaybederek bozulmasına neden olmuştur.

          Ayrıca, yapılan ve yaptırılan işlerde de titizlikgösterilerek en düşük fiyatla en iyi şekilde yaptırmak için Yönetimimiz azamititizlik göstermiştir. Siteye ait GSM hattının önceki dönemde aylık gideriortalama 200-250 TL. olmasına rağmen firma ile anlaşılarak sabit 52.00 TL.  ya düşürülmüştür. Hiç kullanılmayan ve aydaortalama 125.00 TL. ödenen ev telefonu iptal edilmiştir. İlaçlama, yoltamiri,park ve bahçelerin düzenlenmesi işleri görüşmelerimiz sonunda Belediyemizeyaptırılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

3- 01.07.2019-31.07.2019  ÖNCEKİ DÖNEME AİT OLAN VEGENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜP İBRA EDİLMEYEN TEMMUZ AYI DÖNEMİ :     

          Geçiş dönemi olan bu bir aylık süreç Denetleme Kurulutarafından denetlenmemiş olduğundan hesaplar elimize geçtiğinde incelenmiş ancak tüm faturaların bu ayın son haftasında kesildiği gibi normal dışı kabulettiğimiz durumlar görüldüğünden tarafımızca incelenerek bir rapor halinegetirilmiş ve Denetleme Kuruluna bu dönemin incelenmesi için yazı yazılarakdavet edilmesine rağmen gerekli denetim yapılmadığından bu husus Gündem maddesiolarak Genel Kurula sunulmuştur.

4- WEB SİTESİ,FACEBOOK SAYFASI - SOSYAL MEDYA, MESAJ SİSTEMİ VE ELEKTRONİK İLETİŞİMİNKULLANILMASI :

          Üyelerimizle daha hızlı ve ekonomik iletişim kurmak vehaberleşmek için Elektronik İletişim imkanları etkin şekilde kullanılarak  Facebook' ta halen 158 üyesi bulunan "Özçelik Sitesi Akbük sayfası" oluşturulmuş,Web Sitemizde bütünduyurularımız ve Aylık Gelir-Gider hesap tablolarımız yayımlanmış, ayrıca  GSM şirketiyle çok uygun tarifeyleanlaşılarak  " Toplu SMS "  sistemi oluşturularak Üyelerimize bildirimlergönderilmeye başlanılmıştır.

5-ARITMA -KANALİZASYON , KANAL AÇMA :

          Sitemiz Arıtması uzun yıllar hizmet vermesiyle yıpranmış,işlevselliğini korumada sıkıntılar oluşmakla birlikte ağır masraflarlaçalışmaya devam etmekte, sistem ve kanalların eskiliğinden sık sık arızalarmeydana gelmektedir. Mevcut durumunu iyileştirmek  düzenli kontrol altında tutularak çevresigüvenlik için tel ve demir örgülerle çevrilmiş, üzerleri sağlam örtülmemiş olanatık çukurları demir profil ve eternit  levha ile kaplanarakemniyet altına alınmıştır. Burada üzülerek belirtmek isterim ki  kimliğini belirleyemediğimiz Sitemizmensuplarından biri veya birileri Arıtmanın bozuk olduğu, düzgün çalışmadığı veçevreye zarar verdiği şekliyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne Sitemizi şikayetetmiş ve ilgililer gelerek gerekli kontrolleri yapmışlar ve olumsuz bir durumtespit edilmemiştir. ( Bahsedilen olumsuzluğun en düşük cezasının 50.500 TL.olduğunu bilinmesini isteriz.)

          Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kanalizasyon çalışmalarıdevam etmekte olup bu bölgede sadece kanallar bitirilmiş, sistem hizmetegirmemiştir. Kanalizasyon sisteminin devreye girmesi için 3-4 yılık bir sürecinolduğu söylenmesine rağmen yine bir kısım üyelerimizin " Niyekanalizasyona bağlanmıyoruz, boşuna masraf ediyoruz " dedikodu söylemleriboş, anlamsız ve kabul edilemez niteliktedir.

 

       6- YOL YAPIMI, PARK VE BAHÇELER, ÇOCUKOYUN ALANI , SOKAK AYDINLATMA, SU ARIZALARI ,

        TABELELAR :

          Belediye kanalizasyon çalışmaları ve kış koşullarınedeniyle Sitemiz yolları önemli ölçüde zarar görmüş ve bozulmuş olmasınarağmen Belediyemizle görüşmelerimiz sonucunda bir çok kez olmak üzere müdahaleedilerek onarımlar sağlanmıştır. Ancak Büyükşehir Belediyesi  sınırları içinde olan  özellikle 1039, 1008 ve 1003 Caddelerinin yoltamiratı ve kaldırım imalatı bütün görüşme ve yazışmalarımıza rağmen programaalınmış olmasına rağmen bu güne kadar yapılamamıştır. Önemli ölçüde sorun vesıkıntı yaratan bu durumun giderilmesi için girişimlerimiz devam etmektedir.

          Geniş bir durumda olan Park ve Bahçelerimizin bakımlarısürdürülmüş, ağaçların budanması,düzenlenmesi ve 1081 sakak üzerindeki alana  Çocuk Oyun Grubunun yerleştirilmesigirişimlerimiz sonucunda  DidimBelediyesi tarafından yapılmıştır. Bu alanların sulama sisteminin yenilenmesiplanlanmış ancak Didim Belediyesinin iş yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştır. Bukonuda ve diğer hizmetlerinden dolayı Didim Belediyesi Başkanı ve Yönetimineteşekkür ederiz.

          Süregelen sokak aydınlatmaları sürecinin duraklamasıilgililer nezdinde çok sıkı şekilde takip edilerek 3-4 müteahhit değişmesinerağmen direklerin dikilmesi sağlanmış, ihalede öngörülen standart kablodöşenmesi ağaçlı olan bölgemizde tehlike yaratacağından iptal ettirilerekizoleli tek kablo döşenmesi ve tüm sokaklarımız aydınlatılması sağlanmıştır. Bukonuda Ankara'dan Genel Müdürlük seviyesinde girişimlerde bulunarak busorunumuzun kısa sürede çözülmesine yardım eden Üyemiz Sn. Murat ŞAHİN'eteşekkür ederiz.

          Su arızaların çoğu Sitemiz imkanları yapıla gelmekte olmasısıkıntılı ve masraflı olduğundan Girişimlerimizle bu arızaların ASKİ tarafındanyapılması sağlanmıştır.

          Sitemizin giriş ve yön levhaları yenilenmiştir.

7- HAVUZ ve HAVUZSÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI İLE KAMERA SİSTEMİ KURULMASI :

          Sitemizin en büyük değerlerinden birisi olan Site Havuzuzamanında yapılmayan veya yapılamayan gerekli bakım ve onarımlar nedeniyleçökme aşamasına gelmiş, görevi devir aldığımız 01.08.2019 itibarıyla yapısal vehijyenik yönüyle bozukluklar görülerek gerekli teknik incelemeler yaptırılmış,havuz işletmecisiyle yapılan sözleşmenin yeterli olmamakla birlikte tam olarakuygulanmadığı görülmüş, bunun  üzerineİşletmeciye ihtar çekilerek sözleşme kurallarını yerine getirilmesiistenmiştir. Bütün bunlarla birlikte yapılan kimyasal analizlerde havuzun insansağlığına zarar verebileceği ve telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğikanaatine varılarak tutanak tutulmuş ve 22.08.2019 günü hizmete kapatılmıştır.

          Daha sonra Genel Kurul Kararıyla oluşturulan HavuzKomisyonu 24.08.2019 günü toplanarak Havuzla ilgili yapılması gereken tümişlemler ayrıntılarıyla görüşülmüş ve alınan kararlar tutanakla tespit edilerekWeb sitemizde yayımlanmıştır. Yapılan kapsamlı ve Teknik çalışmalar sonucunda, havuzun küçük tadilatlarla hizmeteaçılmasının kalıcı olmayacağı ve yapılan masrafların boşa gidebileceğikanaatiyle Havuzun ana iskeleti kalmak suretiyle diğer aksamlarının yenidenyapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

          Bu kapsamda araştırmalar yapılarak Didim.  Akbük ve Aydın'dan uzman firmalardan 5 adetteklif alınarak 250-260 bin liralık bir yaklaşık maliyet oluşturulmuştur. GenelKurul Kararı  havuz için 1.500 Tl .yakadar ücret talep edilmesi revize edilerek Üye başına 1.000. TL olmak üzere 01.Ekim 2019 tarihinden itibaren 7 taksitle alınması kararlaştırılmıştır.

          Sitemizin güvenliğinin sağlanması için önceden yaptırılmışancak kullanılamaz ve işlevsel durumda olmayan Kamera sisteminin yenilenmesikonusunda da çalışmalar yapılarak bu konuda uzman bir firmadan alınan 22kameralı kablosuz modern kamera sisteminin ortalama 60.000 TL civarınaolabileceği tespit edilerek bu ücretin de Üye başına 250.00 Tl. olmak üzereEkim 2019 dan itibaren 5 taksitle alınmasına karar verilerek Üyelerimizeduyurulmuştur.

          Bu çalışmalar yapılırken yeterli ücret toplanması halindeHavuz ve Kamera imalatının Mart 2020 de yapılması planlanmış ancakmaalesef  Haziran ayının sonuna kadar 127.312.00TL. toplanabildiğinden             veCorana Virüs  olumsuzluklarının daetkisiyle inşaatlara başlanılamamış ve bu işlerin yapılması bu genel Kurulumuzda ayrıntılarıyla görüşülmekkaydıyla önümüzdeki  yıla kalmıştır.

8- ÇEVRE TEMİZLİĞİ,BOYA BADANA , TRAKTÖR BAKIM - TAMİRİ VE DİĞER RUTİN İŞLER :

          Sitemizin rutin işleri olan yol ve çevre temizlikleriaksatılmadan sene boyu sürdürülerek sitemiz devamlı temiz ve düzenlitutulmuştur. Uzun zamandır yapılmayan sitemiz bahçe duvarları , bordürler veağaç gövdeleri kireç badana yaptırılmıştır. Sitemizin Traktörü çok eskiolmasına rağmen zaruri ihtiyaç olduğundan tutmayan frenleri,aksayan mekanikaksamı,koltuğu ve aküsü yenilenerek emniyetli ve kullanışlı hale getirilmiştir.Diğer rutin işleri kontrol edilerek Sitemiz çalışanı tarafından yaptırılması sağlanmıştır.

9- BİLGİSAYAR VEYAZICININ YENİLENMESİ , GÜÇ KAYNAĞI VE HARİCİ BELLEK :

          Site bilgisayarı ve yazıcısı çok eski yıpranmış olduğundanve sık sık arızalandığından yenilenmiş, bilgi ve belgelerin yedeklenmesi için 1TB. harici belek ile voltaj akımlarının düzensizliği ile elektrikkesintilerinden elektronik araçlara verilecek zararı önlemek için de 1 adet güçkaynağı satın alınarak demirbaş defterine kaydedilmiştir.

10- BİRLİK BERABERLİKTOPLU YAŞAMA, BAYRAMLAŞMA VE SOSYAL DAYANIŞMA :

          Sitemizde huzur,barış ve kardeşlik ruhu içinde yaşanmasıolmazsa olmaz ve hepimizin arzusudur. Bu nedenle gerilim ve kamplaşma yerineiyi ilişkiler içerisinde yaşamamız için gayret sarf edilmiş, ilk defaYönetimimizce Kurban Bayramı bayramlaşma etkinliği düzenlenmiştir.  Bunun kalıcı olmasını temenni ederiz.

11-- MALİ  DURUM VE KIDEM TAZMİNATI :

          Yukarıda da izah edildiği gibi Mali durum disiplineedilmiş, gelir kaybı olmadan giderler asgariye indirilmiştir. Ağustos 2019 danitibaren Sitenin Gelir- Gider tabloları Web sitemizde yayımlanmıştır. Siteçalışanının gelecekte çok sorun olduğunu bildiğimiz Kıdem Tazminatı probleminiçözmek için bu amaçla bir Fon hesabı açılmış ve her ay bu hesaba ortalama 450TL. Aktarılmıştır. Haziran 2020 sonu itibarıyla bu hesapta  5.558.14 TL. Para  bulunmaktadır.

          Havuz- Kamera aidatları ayrı bir hesapta tutularak günlükfaiz uygulamasıyla 3.113.29 TL.  Banka Faizgeliri sağlanmıştır. Haziran sonu itibarıyla Havuz- Kamera hesabında 127.312.00TL. Bulunmaktadır. Dönemimizde Toplanan Aidat Tutarı :  4.219.64 TL . Faiz olmak üzere toplam 201.694.36TL. sıdır.

Üyelerimizden 29.821.64TL. Faiz,  52.448.36 TL ana para olmaküzere Toplam 82.270.00 TL. Alacağımız bulunmaktadır.

          Gelir- Giderlerle ilgili Hesap Özetinde  Mali durumla ilgili ayrıntılı bilgilerverilmiştir.

12- SONUÇ :

          11 aylık çalışma dönemimizin kısa özeti yukarıda çıkarılmışolup esas olan olaylara samimi ,yapıcı ve dürüst yaklaşımdır. Bu sitede aşabileceğimiz sorunlarla birlikte mücadeleedelim aşamayacağımız sorunları bahane ederek muhalif çephe oluşturarakdedikodu yapmanın ve gruplaşmanın hiç kimseye faydası olmaz. Sitemizin beklenendüzeyde iyileşmesinin duraklaması hatta geriye gitmesi durdurulmuş yapılmasıgerekenler hakkında uygulamalarımızla iyileşme ivmesi kazandırılmıştır.

           Mutlaka yapılmasıgereken ve yapılabilecek daha güzel şeyler vardır.  Önemli olan bundan sonra bu hizmetidevralacak arkadaşlarımızın da aynı hassasiyet ve samimiyetle birlikberaberliğimizi sağlamalarıdır.

          Görev alan Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarımıza,aidatlarını düzenli ödeyen ve sitemize sahip çıkan duyarlı Üyelerimize teşekküreder herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

 

YÖNETİM KURULU

         

           

                         Sami GÜMÜŞ                     Mehmet BAŞARAN                 Salih BANKOĞLU

                    Üye                                           Üye                                   Site Başkanı

 

AİDATLAR

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ,AİDATLARINIZI GÖNDERİRKEN LÜTFEN EV SAHİBİNİN ADINI SOYADINI  VE ÖZELLİKLE SOKAK -KAPI NUMARANIZI BELİRTİNİZ. HESABIMIZA GELEN ANCAK KİMDEN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ İÇİN CARİ HESAPLARA İŞLENEMEYEN İŞ BANKASINDAN GÖNDERİLMİŞ ; 1510.2019 DA -200 tl, 04.03.2020 DA- 280. TL. 25.05.2020 DA - 310 TL. VE 25.06.2020 DA- 80 TL. ÜCRETLERİN KİME AİT OLDUĞUNU HESABINIZI KONTROL EDEREK BİZE BİLDİRİNİZ..

SİTEMİZE SAHİP ÇIKALIM

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ ;

YAZ SEZONUNUN BAŞLAMASI  İLE :

- YOLLARIMIZIN TAMİRATI VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ,

- KALDIRIM TAŞLARI VE KONUT DUVARLARI BOYANDI,

- PARKLARIN AĞAÇ BUDAMASI ,OT BİÇİMİ  VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ,

- ARITMANIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇUKURLARININ ÜSTÜ DEMİR PROFİLLERLE SAĞLAMLAŞTIRILARAK ÖRTÜLDÜ,  ETRAFI KORUMA AMAÇLI TELLE ÇEVRİLDİ VE KENARINDAKİ YOLUN KAPI VE TEL ÇİTİ YAPILDI,

- ARITMADA VE DİĞER SU BİRİKİNTİLERİNDE SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİ BELEDİYEMİZ TARAFINDAN PERİYODİK VE DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR, UÇKUN MÜCADELESİ DE BELEDİYE TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. ANCAK BAZI SOKAKLARA ARACIN GİRMEMESİ ŞİKAYETİ BELEDİYEYE İLETİLDİ VE TAKİBİ YAPILMAKTADIR ,

- HAVUZ VE KAMERA İÇİN ÖNGÖRÜLEN PARANIN ANCAK 1/3 Ü 'NÜN  TOPLANABİLMESİ VE PANDEMİ NEDENİYLE İNŞAATA BAŞLAMAK MÜMKÜN OLMAMIŞTIR,

- KAFETERYANIN PANDEMİ ŞARTLARINA GÖRE TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE DÜZENLENMESİ İŞLETMECİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLEREK HİZMETE AÇILDI ,

- SOKAK LAMBALARIMIZIN İNŞASI BİTMİŞ OLUP TAMAMI FAAL OLARAK HER NOKTADA YETERİNCE IŞIK VERİR DURUMDADIRLAR ,

- HUZURLU VE SAKİN BİR YAŞAM İÇİN İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE YAPILAN BU İŞLERE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAK, KORUYUP, KOLLAMAK DURUMUNDAYIZ,

- SÖZKONUSU BU VE DİĞER İŞLERİN DÜZENLİ VE ZANANINDA YAPILMASI İÇİN AİDATLARIN ZAMANINDA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

- SİTE ÇALIŞANIMIZ BU ALANLARININ BAKIMINA DEVAM EDERKEN BİTKİ ATIKLARI DÜZENLİ OLARAK ALINMAKTADIR. EV EŞYASI,  İNŞAAT, MOLOZ,TOPRAK VE TAŞ ATIKLARI DAHA ÖNCE DUYURDUĞUMUZ GİBİ ALMA İMKANIMIZ YOKTUR. BU TİP ATIKLARIN İLGİLİLER TARAFINDAN USULÜNE UYGUN BERTARAF EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR, ANCAK, BİR KISIM SAKİNLERİMİZ  ÇÖP, EV EŞYASI, MOLOZ, TAŞ TOPRAK VE İNŞAAT ATIKLARINI EVLERİNİN ÖNÜNE VEYA PARKLARA ATMAKTADIRLAR. HERKESİN EVİNİN ÖNÜNÜ TEMİZ TUTMA SORUMLULUĞU YANINDA BU DURUM HİÇ HOŞ OLMAMAKTADIR ,

- LÜTFEN SİTEMİZE SAHİP ÇIKALIM , AİDATLARIMIZI ZAMANINDA ÖDEYELİM, GENEL  KURUL KARARLARINA UYALIM VE BU KARARLARI DEDİKODU ŞEKLİNDE TARTIŞMAK YERİNE ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTIDA TOPLUM HUZURUNDA ANLATALIM, BİTKİ ATIKLARI DIŞINDAKİ ATIKLARI YOLLARA VE PARKLARA BIRAKMAYALIM.

- HERKESE SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU BİR YAŞAM DİLERİZ...
ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİMİ.

AİDATLAR

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ,SİTEMİZİN GELECEĞİ ,GÜZELLEŞMESİ VE YAŞAM KALİTEMİZİN ARTMASI İÇİN SİTEMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ VE ALINAN KARALARA TOPLUMSAL YAŞAMA KURALLARI GEREĞİ UYULARAK ÖZELLİKLE AİDATLARIN VE DİĞER ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BORÇLANMAYLA YAPILAN İŞLER HEPİMİZİ SIKINTIYA SOKMAKTADIR.

MAALESEF BU ÖDEMELERİ ISRARLA YAPMAYAN BİR KISIM SAKİNİMİZ BULUNMAKTA OLUP BU GÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ UYARILARI DA DİKKATE ALMADIKLARINDAN GENEL KURUL KARARLARIMIZA UYGUN OLARAK YÖNETİM KURULUMUZ KARARI GEREĞİNCE '1 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 200 TL.DAN FAZLA BORCU OLANLARA YASAL İŞLEM VE İCRA TAKİBİ UYGULANACAKTIR. GEREKLİ HASSAYETİ GÖSTERECEĞİNİZİ BEKLER BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.

ARALIK 2019 HESAP ÖZETİ

ÖZÇELİK SİTESİ  ARALIK 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 13252,68
KİRA GELİRİ
TOPLAM ( TL ) 13252,68
HAVUZ- KAMERA AİDATI 18862
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 213,7
KIRTASİYE
TAŞIMA BEDELİ ( AKARYAKIT) 100
SU GİDERİ
ELEKTRİK  1694,8
DEMİRBAŞ ALIMI (BİLGİSAYAR,HARDDİSK,GÜÇ KAYNAĞI) 1731,12
PERSONEL MAAŞI ( SGK PRİM) 2150,45
SGK PİRİM ÖDEME 1036,95
SİTE BAKIM ONARIM 262,5
MUHASEBE ÜCRETİ 1000
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ
İLAÇLAMA( ÖNCEKİ DÖNEM BORÇ ÖDEME ) 2160 ESKİ BORÇ ÖDEME
AĞIRLAMA
TOPLAM ( TL ) 10349,52
BANKA VE KASA MEVCUDU 76368,36 ( HAVUZ- KAM. DAHİL)
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) KAR-ZARAR 79271,52 KAR( HAVUZ- KAM. DAHİL)
01.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR
 
AİDAT ALACAK 21000 ARALIK SONUNA KADAR
ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ ÖDEMESİ (TL) 2160
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 17300 5475 TL. ÖDENDİ
VİDANJÖR BORCU (İŞ YAPTIRILMIŞ FATURA YOK) 5600 2000 TL. ÖDENDİ
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 2160 TL.ÖDENDİ
BELEDİYE SU BORCU 5000
ENERJİ BOBİNAJCI 1400 FATURASI YOK
GÜVEN TİCARET 1000 FATURASI YOK
TOPLAM ( TL ) 30300
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar İBRA EDİLMEYEN BORÇLAR
MUHASEBE ŞİRKETİ 3795 700 TL . SI ÖDENDİ
GÜVEN TİCARET 2900 FATURASI YOK
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ ( 2016-2019 YILLARI ) 14563,72
TOPLAM ( TL ) 24573,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 54873,72

KASIM 2019 HESAP ÖZETİ

ÖZÇELİK SİTESİ  KASIM 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 15986,8
KİRA GELİRİ 520
TOPLAM ( TL ) 16506,8
HAVUZ- KAMERA AİDATI 19100
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 292,75
KIRTASİYE
TAŞIMA BEDELİ ( AKARYAKIT) 200,04
SU GİDERİ
ELEKTRİK  2593
BANKA MASRAFI
PERSONEL MAAŞI 3659,5
NOTER  MASRAFI
SİTE BAKIM ONARIM 139,06
MUHASEBE ÜCRETİ
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 5475,2 ESKİ DÖNEM BORÇ ÖDEME
HAVUZ( ÖNCEKİ DÖNEM BORÇ ÖDEME ) 2000 BORÇ ÖDEME
AĞIRLAMA
TOPLAM ( TL ) 14359,55
BANKA VE KASA MEVCUDU 57903,16 ( HAVUZ- KAM. DAHİL)
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) KAR-ZARAR 60050,41 KAR( HAVUZ- KAM. DAHİL)
01.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR
 
AİDAT ALACAK 21000 KASIM SONUNA KADAR
ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ ÖDEMESİ (TL) 7475,2
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 17300 5475 TL. ÖDENDİ
VİDANJÖR BORCU (İŞ YAPTIRILMIŞ FATURA YOK) 5600 2000 TL. ÖDENDİ
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 3150
BELEDİYE SU BORCU 5000
ENERJİ BOBİNAJCI 1400
GÜVEN TİCARET 1000
TOPLAM ( TL ) 33450
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar İBRA EDİLMEYEN BORÇLAR
MUHASEBE ŞİRKETİ 3795 700 TL . SI ÖDENDİ
GÜVEN TİCARET 2900
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ ( 2016-2019 YILLARI ) 14563,72
TOPLAM ( TL ) 24573,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 58023,72

EKİM 2019 HESAP ÖZETİ

ÖZÇELİK SİTESİ  EKİM 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 22973,94
KİRA GELİRİ 520
TOPLAM ( TL ) 23493,94
HAVUZ- KAMERA AİDATI 8550 BİR AYDA TOPLANAN
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 201,7
KIRTASİYE 47,5
TAŞIMA BEDELİ ( AKARYAKIT) 100
SU GİDERİ
ELEKTRİK  2038,7
BANKA MASRAFI
PERSONEL MAAŞI 4109,5
NOTER  MASRAFI
SİTE BAKIM ONARIM 572
MUHASEBE ÜCRETİ
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ
İLAÇLAMA ( ÖNCEKİ DÖNEM BORÇ ÖDEME ) 2000 BORÇ ÖDEME
AĞIRLAMA 515
TOPLAM ( TL ) 9584,4
BANKA VE KASA MEVCUDU 11873,06
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) KAR-ZARAR 25782,6 KAR
01.11.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR
 
AİDAT ALACAK 21000 EYLÜL SONUNA KADAR
ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ ÖDEMESİ (TL) 2950
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 22775 ESKİ DÖNEMDEN KALAN
VİDANJÖR BORCU 7600 İŞ YAPTIRILMIŞ FATURA YOK
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 3150 1250 TL.SI ÖDENDİ
BELEDİYE SU BORCU 5000 1000 TL.SI ÖDENDİ
ENERJİ BOBİNAJCI 1400
GÜVEN TİCARET 1000
TOPLAM ( TL ) 40925
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar İBRA EDİLMEYEN BORÇLAR
MUHASEBE ŞİRKETİ 3795 700 TL . SI ÖDENDİ
GÜVEN TİCARET 2900
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ ( 2016-2019 YILLARI ) 14563,72
TOPLAM ( TL ) 24573,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 65498,72

EYLÜL 2019 HESAP ÖZETİ

ÖZÇELİK SİTESİ  EYLÜL 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 19021,3
KİRA GELİRİ 1120
TOPLAM ( TL ) 20141,3
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 504,15
KIRTASİYE 47,5
TAŞIMA BEDELİ ( AKARYAKIT) 150
SU GİDERİ 1000
ELEKTRİK  2969,2
BANKA MASRAFI 218,09
PERSONEL MAAŞI 6161,45
NOTER  MASRAFI 122,45
SİTE BAKIM ONARIM 3028,5
MUHASEBE ÜCRETİ 700
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 4180
İLAÇLAMA ( ÖNCEKİ DÖNEM BORÇ ÖDEME ) 1250
AĞIRLAMA 143,7
TOPLAM ( TL ) 20475,04
BANKA VE KASA MEVCUDU 13883,79
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) KAR-ZARAR 13550,05 KAR
01.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR
ALACAKLAR ( TL )
AİDAT ALACAK 21000 EYLÜL SONUNA KADAR
ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ ÖDEMESİ (TL) 2950
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 22775 ESKİ DÖNEMDEN KALAN
VİDANJÖR BORCU 7600 İŞ YAPTIRILMIŞ FATURA YOK
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 3150 1250 TL.ÖDENDİ
BELEDİYE SU BORCU 5000 1000 TL. ÖDENDİ
ENERJİ BOBİNAJCI 1400
GÜVEN TİCARET 1000
TOPLAM ( TL ) 40925
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar İBRA EDİLMEYEN BORÇLAR
MUHASEBE ŞİRKETİ 3795 700 TL ÖDENDİ
GÜVEN TİCARET 2900
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ ( 2016-2019 YILLARI ) 14563,72
TOPLAM ( TL ) 24573,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 65498,72

YENİ YIL

YENİ YILINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR SAĞLIK,MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLERİZ. HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN.... SİTE YÖNETİM KURULU

AİDATLAR

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ;SİTEMİZİ SİZLERE YAKIŞIR HALE GETİREBİLMEMİZ İÇİN LÜTFEN AİDATLARINIZI ZAMANINDA YATIRINIZ. BANKA VE PTT HAVALELERİNDE YANLIŞLIĞA MEYDAN VERMEMEK İÇİN LÜTFEN SOKAK VE EV NUMARANIZI BELİRTİNİZ.

HAVUZ VE KAMERA SİSTEMİNİN YAPIMI İÇİN ÖNEMLİ MİKTARDA ÜCRET YATIRILMAKTADIR. HAVUZUMUZ  MUTLAK SURETLE BİZLERE YAKIŞIR DURUMA GETİRİLECEK  OLUP SİTEMİZİN DEĞERİNİN VE YAŞAM KALİTEMİZİN ARTMASI İÇİN BU İKİ YATIRIMIN MUTLAKA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. GÜVENLİĞİMİZ İÇİN  EN GEÇERLİ YÖNTEM MODERN BİR KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASIDIR. 

BİRKAÇ KİŞİNİN ANLAMADAĞIMIZ BOŞ VE MESNETSİZ NEDENLERLE OLUMSUZ YAKLAŞIMLARINA LÜTFEN PİRİM VERMEYİNİZ VE BU TATİLATLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖDEMELERİ DE ZAMANINDA YATIRINIZ.HAVUZUN YAPILAMAMASI SİTEMİZE TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARAR VERECEKTİR BU NEDENLE DUYARLI DAVRANACAĞINIZI UMUYOR VE İYİ GÜNLER DİLİYORUZ.

İLETİŞİM

       DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ, SİZLERLE HIZLI VE EKENOMİK OLARAK WEB SİTEMİZ, FACEBOOK ,email , WhatsApp VE ÖZELLİKLE CEP TELEFONU SMS YOLUYLA İLETİŞİM KURUYORUZ. BİZİM TESPİTLERİMİZE GÖRE 235 ARKADAŞIMIZIN CEP TELEFONLARI GÜNCEL OLARAK TESPİT EDİLEBİLMİŞ 18-20 KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİNDE SORUN BULUNMAKTADIR.YURTDIŞINDAKİ ARKADAŞLARIMIZLA İSE WhatsApp VEYA  email İLE İLETŞİM KURMAMIZ UYGUN OLMAKTADIR.       MESAJ ALAMAYANLARIN, İLETİŞİM KURABİLECEĞİMİZ CEP TELEFONLARINI YURT DIŞINDA BULUNANANLARA SMS GİTMEDİĞİNDEN EMAİL ADRESLERİNİ 0530 9243237 NOLU TELEFONUMUZA MESAJ VEYA WhatsApp İLE GÖNDERMELERİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

KOMŞUMUZ ALİ MUTLU

SİTEMİZ SAKİNLERİNDEN DEĞERLİ KOMŞUMUZ ALİ MUTLU HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ BU GÜN TRABZONDA DEFNEDİLECEKTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİZ...

SİTEMİZ HAVUZ KOMİSYONU TUTANAĞI

 

 

ÖZÇELİK SİTESİ YÜZMEHAVUZU TADİLATI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

27.07.2019 tarihindeyapılan Özçelik Sitesi Genel Kurulunda alınan havuz tadilatı yapılması kararıkapsamında, kurulması kararlaştırılan Havuz Komisyonu bugüne kadar yapılanmuhtelif ön çalışmalar neticesinde 24.08.2019 Cumartesi günü saat 11.00’dekomisyonumuz  Salih Bankoğlu, AzizKarakuş, Osman Usta, Turgut Cengizay, Ali Temel ve Sami Gümüş katılımları ilebir araya gelmiştir.

           

Havuz komisyonu SalihBankoğlu, Aziz Karakuş ve Osman Usta’dan oluşmasına rağmen diğer katılımcıkişilerin konuda tecrübe ve bilgileri olması, yönetim ve denetim kurulunda yeralmış olmaları nedeniyle birlikte toplantı yapılmaya karar verildi.

 

Toplantıda öncelikliolarak  tüm çalışmalarımızda uygunolmasına dikkat edeceğimiz karar ve aksiyon alma prensip ve amaç belirlemesiyapıldı.

 

Amaç /Prensip :

 

Özçelik sitesinin 27/07/2019 tarihli genelkurulunda alınan kararı uyarınca, yüzme havuzu ve tesisinin mevcutuygunsuzluklarından kurtulması için (yetkili kuruluşlara yaptırılacakkontrol ve tavsiye kararları göz önüne alınarak) havuzda iyileştiricitadilat yapılacak veya tümden yıkıp yenisi yapılacaktır.

 

Havuzumuz için tüm yapılacak tadilat veyayeni inşaat işlemleri, seçilecek su sirkülasyon ve filtrasyon kombinasyonu, busüreçlerde kullanılacak makine ve ekipmanlar ve kimyasallar Türkiye’nin havuzkuruluş ve işletmesi ile ilgili mevcut kanun ve standartlarına tam uygunluğusağlayacak nitelikte olacaktır.

 

Bunlar;

 

TS266             İnsaniamaçlı içme suları

TS11899         Yüzmehavuzları işletme ve bakımı

TS13346         İşyerleri genel kurallar

UHE                UlusalHavuz Enstitüsü

Sağlık Bakanlığı Havuz Suyu HazırlamaYönetmeliği

 

 

Ardından havuz mevcutsorunlarının tespitinin yapılmasına ve buna bağlı yapılacak işlerinbelirlenmesine karar verildi. Yaptığımız çalışmalarda havuzumuzda aşağıdabelirtilen yapısal ve teknik sorunlar tespit edilmiştir;

 

1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-   10-11-12-13-14-15- 

16- 

Tüm bu tespitlerışığında havuzun mevcut haliyle çalıştırılmasının mümkün olmadığı hususunda tümkatılımcılar tarafından topluca karar birliğine varılmıştır. Ancak , havuzumuzsitemizin çok önemli bir değeridir ve bu varlığımızdan vazgeçilmesi mümkündeğildir.

 

Aksi halde sitemizkullanım standartları ve gayrimenkul değeri açısından çok önemli oranda değerkaybına uğrayacağı çok açıktır. Bundan dolayı havuzumuz için standartlara uygungeniş kapsamlı tadilat yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

Proje basamakları;

 

İlk Toplantı, görüş alışverişi ve iş bölümü :

 

-İlk toplantıda kanun ve standartlara uygun havuztesisi ve işletilmesi hususunda havuz komisyonu üyelerinin bilgi ve yaklaşımınınyapılacak iyileştirmeleri doğrudan etkileyeceği göz önüne alınarak öncekomisyon üyelerinin hedef ve uygulamalar için görüş alış verişinde bulunması,durum değerlendirmesi, varsa (o anda hazır ) önerilerin gözden geçirilmesi ve vazgeçilmezöncelikli prensiplerimizin belirlenecektir. Böylelikle komisyon üyelerinin projeyeaynı perspektiften yaklaşması beklenmektedir.

 

-Proje adımları, görevler ve zamanlamabelirlenmesi

 

-Değerlendirme toplantısı zamanı / zamanları belirlenmesi

 

-Sürekli bilgi paylaşımı ve iletişim için birformat belirlenmesi ( Örneğin whats up, e mail )

 

-Havuz projesi var mı? Bir kopya edinmeliyiz.

 

YAPILMASI GEREKENLER;

 

Havuz mimari proje hazırlanması ; Havuzuninşa edilmiş olması ve mevcut durumunda ve projesinde değişiklik yapılmadangeniş kapsamlı Tadilat yapılması gerektiğinden yeniden proje hazırlanmasınaihtiyaç duyulmayacaktır.

 

 

Havuz Beton yapı dayanım testi yaptırılması :

 

Havuz Komisyonu üyeleri ve onarım teklifleriveren İnşaat firması Didim Cam Sanayii İnş. Tur. Şirketinin  22 ağustos 2019 ile 2 eylül 2019 tarihleriarasındaki süreçte Havuz yaklaşık 10 gün süreyle su dolu vaziyette bekletilmişolup bu esnada sadece tahliye savaklarının bulunduğu yerlerden su kaçırdığı,taban yan cephelerde çatlama, patlak vs. nedenlerle su kaçağı  olmadığı değerlendirildiğinden havuzu kompleyıkıp yeni bir havuz inşa etmenin çok ciddi oranda maliyeti olduğu göz önünealınarak “Yapı denetim şirketlerine bina sağlamlık testi yaptırılması veçıkacak rapora göre havuzda yenileme veya yıkıp tümden yenileme” yolundagidilmesine gerek duyulmamıştır.

 

Havuzun projelendirilmesi :

 

UHE tarafından yetkilendirilmiş havuz firmasıveya havuz proje bürolarıyla çalışılacak, Mimar, inşaat mühendisi, makinemühendisi ve elektrik mühendislerinin konuları ile ilgili kısımları çalışıpoluşturulacak tadilat veya yeni inşa projesi oluşturması sonrasında bufirmalardan en az 3 firma davet edilerek hazırlanacak “Teknik Şartname “ çerçevesindeHavuzun Mimari yapısında değişiklik yapılmadan yapılacak tadilatın ayrıntılarıbelirlenerek aşağıda belirtilen hususların tamir ve inşası için teklif alınmasıuygun olacaktır.

 

Tüm bunlar tamamlanınca artık elimizdehavuzun yeni yapısı , kullanılacak filtrasyon sistemi ve bunu sağlayacak ekipmanlar,alt yapı malzemeleri ortaya çıkacak. Ayrıca yeni havuz inşa durumunda gerekliproje ve işlem basamakları, inşaat malzemeleri miktarı (maliyeti) belli olacaktır.

 

Havuzda Yapılacak Tadilat Aşamaları Özeti :

 

1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   (Fiyat aralığı Metrekaresi 30-35 TL.)

9-   10-11-12-13-Öngörülemeyenancak Havuzun işletmeye açılması için TSE Yüzme Havuzları, Suyun hazırlanması ,teknik yapım, bakım ve işletmesi için Genel Kurallar Yönetmeliğine ve yukarıda belirtildiğigibi bu yönetmeliğe göre hazırlanan Teknik Şartnameye uygun olarak imalatlaryapılacak ve HAVUZ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLECEKTİR.

 

     İşbu tutanak tarafımızdan hazırlanarakSite Yönetimine uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

 

 

          Salih BANKOĞLU                Aziz KARAKUŞ          Osman USTA

ÖZÇELİK SİTESİ AĞUSTOS 2019 –TEMMUZ 2020 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

      ÖZÇELİK SİTESİ AĞUSTOS 2019  –TEMMUZ 2020  DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

Özçelik Sitesi Ağustos 2019 -Temmuz 2020 dönemine ait; ELEKTRİK-SU,GÖREVLİ, MUHASEBE, BAKIM-ONARIM ve BİLİMUM ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve her gider kalemine ait tutarlar ile 258 bağımsız villanın başına düşen aylık ödeme miktarları; aşağıdaki şekilde belirlenerek kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara mesaj ve WEB sitemizde bildirildi. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri genel kurulunda incelenecek ve proje hakkında karar verilecektir, gerekirse yeni bir proje hazırlanacaktır. 

HESAPLAMALAR :

1. SU GİDERLERİ: Sitemizde ortak alanlar için iki adet su sayacı (172311,172312) olup, gelen fatura miktarı aidatlardan alınacaktır.

2. ELEKTRİK GİDERLERİ: Sitemiz ortak alanlarında kullanılan aylık elektrik giderinin aidatlardan karşılanması kararlaştırılmıştır. 4 adet sayaç (5875023 5875022 5875021 5875020) mevcut olup, arıtma, artezyen, büro, havuz, spor tesisleri aydınlatmalarında kullanılmaktadır.

3. SİTE GÖREVLİLERİ GİDERLERİ: Bilindiği üzere sitemizde bir adet site görevlisi çalışmaktadır. Asgari ücretin arttırılması durumunda, maaşları artırılacaktır. Dini bayramlarda (yılda iki kere olmak üzere) ikramiye verilecektir. İzin ve istirahat dönemleri yöneticilerin gözetiminde yapabileceklerdir. Maaşları ve SGK kesintileri muhasebeci tarafından hesaplanarak kuruma yatırılacaktır. Ayrıca  Genel Kurul kararı Site Başkanına aylık 600 TL: Başkan Yardımcılarına aylık 450 T. Ödenecektir Muhasebeci tarafından çalışanların özlük hakları yönetime bildirildiğinde en kısa zamanda ödemeleri yapılacaktır. Söz konusu ödemeler, aidatlardan karşılanacaktır. 

4. GÜVENLİK - DANIŞMAN PERSONELİ GİDERLERİ: Site güvenlik hizmeti alınmadığından adli konular Jandarmaya bildirilecektir. Güvenlik kameraların tamamı arızalı ve kullanılamaz durumda olduğundan Genel Kurulda alınan karar gereği Sitemizin işlevsel ve teknik kapasitesi yüksek kablosuz Kamera sistemi kurulması için araştırmalara başlanmış olup kısa sürede maliyeti tespit edilerek Üyelerimize bildirilecek maliyeti aidatlardan karşılanamaz düzeyde olursa Üyelerimizden ek ücret talep edilecektir. Tamir bakım hizmetleri aidatlardan karşılanacaktır.

5. HAVUZ GİDERLERİ : Son genel kurulda da görüşüldüğü üzere Havuz çok eskimiş ,küçük tamiratlarla iyileştirilmesi mümkün olmadığı ve bu nedenle kapsamlı bir tadilata alınması gerektiği belirtilmiş ve bu konuda bir Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Geçen süre içinde havuzda önemli sorunlar çıkmış, tahliye kanallarından aşırı su kaçırması yanında yosunlaşma ve mantar oluşumu önlenemez hale gelmiş ve sağlık ve hijyen açısından tehlike arz ettiğinden Yönetim Kurulu kararı gereği havuz hizmete kapatılarak suyu boşaltılmıştır. Komisyon toplanarak havuzun durumunu ve neler yapılması gerektiğini belirlemiş ve Yönetim Kuruluna bildirmiş, Yönetim Kurulu da havuzun kapsamlı bir tadilatı için çalışmalara başlayarak bu konuda uzman firmalara inceleme yaptırarak hem yapılması gereken işleri hem de yaklaşık  maliyet hesabı için teklifler almaya başlamıştır. Bu güne kadar iki firma tekliflerini vermiş üçüncü bir firmanın teklifleri de kısa sürede ulaştıktan sonra Maliyet hesaplanarak hane başına  düşecek katılım miktarı Genel Kurulda alınan karar gereği kişi başına 1500.00 TL.yı geçmeyecek şekilde belirlenerek Ekim 2019 ayı içerinde Üyelerimize bildirilecek ve böylece toplanacak ücret maliyetin büyük kısmını karşılayacak duruma gelirse en geç Mart 2020 de tadilat çalışmalarına başlanılması planlanmıştır. Havuz da yapılacak tadilat işlemleri özet olarak şu şekildedir :  Fayansların tamamı sökülecek, derinlik yasal zorunluluk nedeniyle 1.50 Metre olacak şekilde dolgu yapılarak duvarların ve tabanın  güçlendirilmesi izolasyonu yapılacak, elektrik, elektrik panosu ve su tesisatı, vanaları tamamıyla yenilenecek, pompa, devridaim sistemi, filtre ve kumların tamamı yenilenecek ve makine dairesi onarılarak fayans döşenecek, havuz savak kanalları ve ızgaraları tamamıyla yenilenecek beton ve mermerlerde oluşan çatlak ve patlaklar onarılacak, tuvalet yenilerek fayans kaplanacak, duş sistemi yenilenecek, havuz çevresi, duvarları ile denge tanklarının bakımın bakımı ve yenilenmesi yapılacak, giriş tek kapıya indirilerek ve girişlerin kontrolü için kartlı veya turnike gibi bir sistem oluşturulacaktır. Planlanan bu işlemler yönetim tarafından bizzat kontrol altında gerçekleştirilecek ve yukarda da belirtildiği gibi yetecek kadar para toplanabilirse havuz 15 Haziran 2020 tarihinde açılarak 15 Eylül 2020 ye kadar açık kalması için havuz suyunun tamamen değiştirilmesi ve gerekli bakımlarının zamanında ve teknik şartlara uygun yönünde yapılması  yönetim tarafından sağlanacak ve bu işlemlerin giderleri aidat paraları ile karşılanmaya çalışılacaktır

6. TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU VE SOKAK AYDINLATMA : Trafo işletme sorumluluğu sitemizde olmamasına rağmen aydınlatma direkleri Aydem tarafından dikilmiş olup kendi bünyesindeki mütahit anlaşmazlığı yüzünden sürüncemede kalmış ve bu güne kadar enerji kabloları çekilemediğinden aydınlatma sağlanamamıştır. Bu durum Yönetimimiz tarafından yakından takip edilmekte olup yetkili mercilerle görüşmeler sürdürülmekte ve kısa sürede sokak aydınlatmalarını bitirilmesi sağlanacaktır.

7. MUHASEBE GİDERLERİ: Görevlilerin maaş ve SGK prim ödemelerinin hesaplanması ayrıca diğer muhasebe işlemleri yapılması amacıyla kocabaş muhasebe bürosu yapılan anlaşma devam etmektedir. Bu giderlerin ödenmesi aidatlardan yapılacaktır.

8. TELEFON ARIZALARI: Sitemize ait Kullanımda olan 1 adet sabit 1adet cep telefonu bulunmakta olup cep telefonunu faturası çok yüksek olduğundan düşük tarifeye geçilmiş olup hiç kullanılmayan sabit telefon iptal edilecektir.  Bunlara bağlı olan  ödemeler aidatlardan yapılacaktır.

9. BAKIM-ONARIM GİDERLERİ: Çevre ve bahçe duvarları ile ortak alan demirlerinin, yolların, kameraların, elektrik direkleri ve aydınlatma sistemlerinin, su, elektrik telefon ve internet tesisatlarının bakımları ile arızalarının, ağaç ve çitlerin budanması, ortak alanların ilaçlama yapılması, vidanjör ücretleri ve mevcut olan traktörün yakıt ve bakım onarım giderler aidatlardan ödenecektir. Ayrıca Didim Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yapılmış ve mutabakat sağlanmış olup  bozuk yollar tamir ettirilmiş ,Site ilaçlaması, yeşil alanların bakımı ve iyileştirilmesi, çocuk oyun alanının yenilenmesi, spor sahasının zeminin onarılması konusunda söz alınmıştır. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi ile de ilişkiler geliştirilmiş su tamiratları ASKİ tarafından yapılacaktır.

10. ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER : Bilindiği üzere, bu gibi toplu yaşanan binalarda beklenmedik ve harcanılması kaçınılmaz olan giderler olabilmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse; temizlik, küçük veya orta boylu onarımlar, EFT, PTT, ulaşım, noter ücreti, kırtasiye ücreti gibi çeşitli giderler sıralanabilir. Bu giderlerin aidatlardan alınacaktır.

11. AİDATLAR DIŞINDA PARA TOPLANARAK YAPILACAK İŞLER: 

Yukarıda izah edilen Havuzun kapsamlı tadilatı ve güvenlik için kamera sistemi kurulması maliyetleri için Bölgemizde bu işleri yapan Uzman Firmalardan hazırlanan teknik şartnameye uygun  teklifler alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Havuz için Yaklaşık Maliyet ortalama 250.000,00 TL. Güvenlik sistemi için ise ; 32-35 IP Kablosuz kamera ile tüm sitenin giriş ve çıkış noktaları ile tüm yolları kapsayacak Kamera sisteminin Yaklaşık 60.000,00 TL tutarında hesaplanmıştır. 

Havuz tadilatı için 2019 Ekim ayından itibaren defaten aylık olarak Üyelerimizden para  toplanmaya başlanması ve sezona yetişmesi açısından Nisan ayında sona ermesi , Kamera sistemi için ise 2019 Ekim ayında başlayıp Şubat 2020 de sona ermesi gerekmektedir. Ödemeler gerçekleştiği takdirde , Havuz İnşaatına Mart 2020 de başlanılması ve 2020 /15Haziran da bitirilmesi ,  Kamera Sistemine ise Ocak 2020 de başlanılması , Şubat 2020 de bitirilmesi planlanmıştır.

Belirtilen başlama tarihlerine kadar yeterli para toplanamaz ise yapım işlemlerinin gelecek yıllara kalması söz konusudur. Bu  paraların toplanması ve ödeme işlemlerinin yapılması aşağıdaki şekilde olacak olup İşlerin yapım aşamasında çıkacak Kesin Maliyetler sonucunda hesaplama tekrar yapılacak olup artan para söz konusu olursa  Üyelerimize iade edilecektir veya arzu edildiği takdirde aidatlara mahsup edilecektir. Eksi kalır ise gerekçeleriyle birlikte üyelerimize bildirilecektir.

 Üyelerimizden Tahsil Edilecek Ücretler : ( Havuz İçin ):

Ekim     2019…………………. 150,00 TL

Kasım   2019…………………  150,00 TL

Aralık    2019………………..... 150,00 TL

Ocak     2020………………....  150,00 TL

Şubat    2020 ………………..   150,00 TL

Mart      2020 …………………   150,00 TL

Nisan     2020………………….. 100,00 TL

TOPLAM ………………………1.000,00 TL   ( Her hane için)


Kamera Sistemi İçin :

Ekim     2019…………………. 50,00 TL

Kasım   2019…………………  50,00 TL

Aralık    2019………………..... 50,00 TL

Ocak     2020………………....  50,00 TL

Şubat    2020 ………………..   50,00 TL

TOPLAM ……………………   250,00 TL        ( Her Hane İçin)


AĞUSTOS –TEMMUZ 2019-2020 DÖNEMİ TAHMİNİ BİLANÇO :

Aşağı tabloda belirtilen bütçe tahminleri 27.07.2019 tarihinde yapılan Genel Kurulda kabul edilen tahmini bütçe olup aidatlar 60.00 Tl öngörülmüş ancak Genel Kurulda 80.00 TL. olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki süreçte meydana gelebilecek değişikler ayrıca bildirilecektir.

GİDERLER                   TUTAR TL                     AÇIKLAMALAR

Personel                            72.205.68      Asgari Ücret fazla mesai ödemeleri 

Kıdem tazminatı                   -               Bütçeye Konulmamış

Muhasebe                              7.327,00

Muhasebe Proğramı       2.000,00

Elektrik                             20.000,00           Ortak alanların elektrik gideri  

Havuz                              25.000,00   Bakım ve ilaçlama olarak. Tadilat ayrıca belirlenecektir

Telefon ve iletişim                6.000,00          Telefon ve internet giderleri

Su                                        5.000,00         Çok düşük Tutulmuştur. Halen ASKİ’ye 8.315,00 TL 

                                                                        borç vardır.                                                               

Arıtma ve Tahlil giderleri         3.000,00        Arıtma analiz gideri

İlaçlama giderleri                  9.000,00Belediye Tarafından karşılanmasına çalışılacaktır.

Belediye Resmi Harçlar          3.000,00Çok düşük tutulmuştur. Halen Didim Belediyesine 

                                                                        14.563,72 TL borç vardır. 

Demar Arıtma giderleri           4.800,00  Su tesisatı arızaları

Site Bakım onarım giderleri       23.307,32       Sitenin muhtelif masrafları 

Taşıma ( Akaryakıt )                    7.500,00       Traktör, çim biçme, ulaşım 

Ağırlama Giderleri                       2.000,00 

Banka masraf giderleri                  100,00

Kırtasiye Giderleri                        2.000,00

TOPLAM                                 192.240,00    Giderler toplamı
GELİRLER                TUTAR TL.                             AÇIKLAMALAR

Geçen yıldan devir                 -                       Öngörülmemiş

Kira Gelirleri                  6.000,00               Kafeterya ve ev kirası

Aidat Gelirler toplamı    181.440,00                       60x252x 12 ay ( Öngörülen)

Aidat Geliri Farkı              60.480,00                     20x252x12 ay Genel Kurul Kararı ile aidatlar 

                                                                               80.TL.olmuştur. 

 ARA TOPLAM              241.920,00

Faiz gelirleri                        -                        %5 gecikme faizi ( öngörülmemiş)

TOPLAM                      247,920,00                 Gelirler Toplamı
ÖDEME PLANI : Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği kat maliklerinden veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlardan tahsil edilecektir.
 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI  :  Bu güne kadar İhbar ve Kıdem tazminatı gideri hesaplanmamış ve Genel Kurula sunulan tahmini bütçeye konulmamıştır. Ancak Sitenin mevcut çalışanı mevcut SGK kanun ve uygulamasına göre 18 aydır çalışmakta olup muhasebe kayıtlarından anlaşıldığına göre bu güne kadar Kıdem Tazminatı olarak 4.860.00 TL ve İhbar tazminatı olarak da 2.865,00 Tl. olmak üzere toplam 7.725,00 TL. hak edişi bulunmaktadır. Bu alacağın şimdilik  aidatlardan karşılanması borçlar çok olduğundan mümkün görülmemektedir. Bu nedenle  bunun gelecek dönem Genel Kurulda  bütçeye dahil edilerek aidatlardan mı yoksa ayrı bir ödeme olarak mı alınmasına karar verilmesi gerekecektir..

Ancak 01.09.2019 tarihinden itibaren; gelecekte devam edecek bu kanuni zorunluluk nedeniyle yıllık olarak Çalışanın Kıdem tazminatı bu günkü maaşı itibarıyla yıllık 3.070,00 TL. İhbar Tazminatı ise yıllık 2.160.00 TL bir aylık olarak aylık ortalama 450 TL tutarında tahakkuk etmekte olup yeni bir hesap açılarak 01.09.2019 dan itibaren bu fon hesapta  biriktirilmeye başlanılmıştır.

Genel Kurul kararı gereğince Aidatların ödemelerinin gecikmesi durumunda bir aylık geciktirene %5 gecikme faizi uygulamasına sistematik olarak devam edilecektir. Aidatlarını düzenli ödemeyenler için Kanuni işlem  İcra takibi yapılmasında hukuki anlamda bazı zorluklar olduğundan bu kişilere Site hizmetlerinin kısıtlanması veya bu hizmetlerden yararlandırılmaması yönünde uygulama  yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Halihazır durumda bu şekilde borcu olan 37 kişi tespit edilmiş olup bunlara telefon, SMS ve diğer yollarla ödeme daveti yapılacak , makul süre içerisinde ödeme yapmadıkları takdirde yaptırımlar uygulanmaya başlanılacaktır.

 NOT: Proje Olağan Genel kurulun yöneticiye verdiği görevler doğrultusunda hazırlandıktan sonra daire maliklerine Web sitesi, SMS ,Sosyal Medya aracılığıyla duyurulur. 7 gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşmiş olur. 20.09.2019
                                                    ÖZÇELİK YÖNETİM KURULU

        Salih BANKOĞLU                        Nazif GÖRE                          Sami GÜMÜŞ

            Site Başkanı                          Site Başk. Yard.                      Site Başk. Yard.SİTEMİZ KAMU ALANINDAKİ ZEYTİNLERİN TOPLANMASI

SİTE SAKİNLERİNİN DİKKATİNE :

SİTEMİZ KAMU ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ZEYTİNLER YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİNCE YÖNETİM TARAFINDAN TOPLANIP DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA SİTEMİZE GELİR OLARAK AKTARILACAKTIR.

BU ALANLARDAKİ AĞAÇLARDAN ÜYELERİMİZİN KENDİ ADINA ZEYTİN TOPLAMAMASINI VE BU KONUDA DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN ANLAYIŞ GÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUZ.

VAKIFBANK HESAP NUMARASI

VAKIFBANK DİDİM ŞUBESİNDEKİ MEVCUT HESAP NUMARAMIZ HESAPLARDAN ALINAN KOMİSYON VE MASRAFLAR NEDENİYLE ZORUNLU OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. AYNI BANKADA SİTE BAŞKANI SALİH BANKOĞLU ADINA YENİ BİR HESAP AÇILMIŞTIR.HESAP BİLGİLERİNİ ( ozceliksitesi.com ) WEB SİTEMİZİN BANKA HESAPLARI BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ.

AĞUSTOS 2019 HESAP BLANCOSU

ÖZÇELİK SİTESİ  AĞUSTOS 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 27525,95
KİRA GELİRİ 520
TOPLAM ( TL ) 28045,95
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 255,4
KIRTASİYE 714
TAŞIMA BEDELİ ( AKARYAKIT) 150
SGK-  BAYRAM -İKRAMİYE 1241,33
ELEKTRİK  3340,5
BANKA MASRAFI 73,5
PERSONEL MAAŞI 4109,5
NOTER  MASRAFI 122,45
SİTE BAKIM ONARIM 2920
MUHASEBE ÜCRETİ 250
HAVUZ BAKIM 3900
İLAÇLAMA 0
AĞIRLAMA 1096
TOPLAM ( TL ) 18172,68
BANKA VE KASA MEVCUDU 13045,08
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) KAR-ZARAR 9873,27 KAR
01.09.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR
ALACAKLAR ( TL )
AİDAT ALACAK 22114,91 AĞUSTOS SONUNA KADAR
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 22775 ESKİ DÖNEMDEN KALAN
VİDANJÖR BORCU 7600 BORÇLAR  GELİR DURUMUNA
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 5400 GÖRE ZAMAN İÇİNDE 
BELEDİYE SU BORCU 5000 ÖDENMEYE ÇALIŞILACAKTIR.
ENERJİ BOBİNAJCI 1400
GÜVEN TİCARET 1000
TOPLAM ( TL ) 43175
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar
MUHASEBE ŞİRKETİ 4495 BEYAN EDİLMEYEN BORÇLAR
GÜVEN TİCARET 2900 GENEL KURULDA İBRA 
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315 EDİLMEMİŞTİR.
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ ( 2016-2019 YILLARI ) 14563,72
TOPLAM ( TL ) 25273,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 68448,72

ÖZÇELİK SİTESİ 27.08.2019 GENEL KURUL KARARLARI

ÖZÇELİKSİTESİ 27.08.2019 TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI

ÖzçelikSitesinin 27.08.2019 Cumartesi günü saat 17.00 de yapılan GenelKurul Toplantısında ; Ahmet Onat yönetimindeki önceki dönemFaaliyet Raporu , Denetim Raporu 01.07.2018- 30.06.2019 tarihleriarasındaki Hesap Özeti ve 01.07.2019- 30.06.2019 tarihleriarasındaki İşletim Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Dahasonraki görüşmelerde alınan kararlar aşağıdaki gibidir :

1-YeniYönetim Kurulunun 3 kişiden oluşması kabul edildi ve buna göreseçim yapıldı.


2-Site Havuzu konusunun görüşülmesinde ; Havuzun çok eskimiş,yıpranmış, tek motorla hizmet verdiği diğer motorlarınkullanılamaz durumda olduğu ve bu haliyle insan sağlığı vehijyen yönüyle sakıncalı çok olduğu dile getirilerek kapsamlıbir tadilata alınması konusu benimsendi. Bunun için maliyethesapları ve tahminler sonucunda Üye başına azami 1500 Tl. olacakşekilde bir çalışma yapılması için bir Havuz Komisyonukurulması benimsendi ve sonuçta Salih Bankoğlu, Osman Usta ve AzizKarakuş’ tan oluşan bir havuz komisyonu kurulması ve bukomisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda yukarıda belirtildiğigibi Yönetim Kurulunca Üye başına azami 1500 TL. toplanarak Havuztadilatının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

3-Sitede yangın önlemleri alınması ,Site Güvenliğinin sağlanması,Sitedeki zeytinlerin gelirinin siteye kazandırılması, çevredüzeni konusunda ilgili Kurumlarla ilişki kurularak gerekliçalışmaların yapılması konularında Yönetim Kuruluna yetkiverilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

4-Yeni Dönem Üye aidatlarının görüşülmesinde 2019 Ağustosayından itibaren aidatların 80. TL. olmasına oybirliğiyle kararverildi.

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının ücretlerinin belirlenmesigörüşmelerinde ; Yönetim Kurulu Başkanına 600. TL, BaşkanYardımcılarına 450. TL. ödenmesi ve aidat alınmaması ,DenetimKurulu Üyelerinden hizmetlerinin karşılığı Üye aidatıalınmaması oybirliğiyle kabul edildi.

6- Yeni Yönetim için yapılan görüşmede ; Tüm Sitesakinlerinin teklifi ve Kabulüyle Salih BANKOĞLU Site YönetimKurulu Başkanlığına, Sami GÜMÜŞ ve Nazif Göre Site BaşkanYardımcılıklarına, yedek üyeliklere ise 1. Yedek Mehmet BAŞARANve 2. Yedek Seval Fidan’ın seçilmeleri oybirliğiyle kabuledildi.

7-Denetim Kurulu asil üyeliklerine Ali Temel ve Turgut CENGİZAY,yedek üyeliklerine ise Ali Rıza DEMİR ve Molla KOYUNCUoybirliğiyle seçildi.

Alınanbu kararlar neticesine Genel Kurul Toplantısı sona erdi. 27.08.2019

GenelKurul Divan Başkanlığı

2019 YILI TEMMUZ AYI GELİR,GİDER,BORÇ VE ALACAK TABLOSU (ÖNCEKİ DÖNEM)

ÖZÇELİK SİTESİ  TEMMUZ 2019 AYI HESAP ÖZETİ Sütun1 Sütun2
GELİRLER ( TL) TÜRK LİRASI AÇIKLAMA
ÜYE AİDATLARI 14754,43
KİRA GELİRİ 440
BANKA VE KASA MEVCUDU 1891
TOPLAM ( TL ) 17085,43
GİDERLER (TL)
İLETİŞİM 607,45
KIRTASİYE 467,5
TAŞIMA BEDELİ 701,07
HAVUZ İMAR BARIŞI 7591,59
ELEKTRİK  3477
BANKA MASRAFI 35,08
PERSONEL MAAŞI 3615,6
NOTER  MASRAFI 623,01
SİTE BAKIM ONARIM 10663,72
MUHASEBE ÜCRETİ 250
HAVUZ BAKIM 5750
İLAÇLAMA 1450
TOPLAM ( TL ) 35232,02
AYLIK GELİR GİDER FARKI ( TL ) -18146,59
01.08.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ VE ALACAKLAR Devir Teslim
ALACAKLAR ( TL )
AİDAT ALACAK 48338,59
BORÇLAR ( Geçmiş Dönemden Beyan edilen )
HAVUZ BAKIM ŞİRKETİ 22775
VİDANJÖR BORCU 7600
İLAÇLAMA ŞİRKETİ 5400
BELEDİYE SU BORCU 5000
ENERJİ BOBİNAJCI 1400
GÜVEN TİCARET 1000
TOPLAM ( TL ) 43175
Geçmiş Dönemden Beyan Edilmeyen Borçlar
MUHASEBE ŞİRKETİ 4495
GÜVEN TİCARET 2900
BELEDİYE ASKİ SU BORCU 3315
DİDİM BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ BORCU 14563,72
TOPLAM ( TL ) 25273,72
BORÇ GENEL TOPLAM ( TL ) 68448,72

SİTE HAVUZU

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ,HAVUZUMUZ ÇOK YIPRANMIŞ VE OLUMSUZ SAĞLIK VE HİJYEN KOŞULLARI NEDENİYLE SON GENEL KURUL KARARI GEREĞİ KAPSAMLI TADİLATA ALINMASI GEREKTİĞİNDEN ZORUNLU OLARAK BU SEZON HİZMETE KAPATILMIŞTIR..

İLETİŞİM

DEĞERLİ SAKİNLERİMİZ,SİZLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURABİLMEK VE SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN GÜNCEL CEP TELEFON NUMARALARINIZ İLE VARSA Email ADRESLERİNİZİ EN KISA SÜREDE WEB SİTEMİZE MESAJ İLE VEYA 0530 9243237 NOLU TELEFONUMUZA BİLDİRİNİZ... 

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE...

GEÇMİŞ DÖNEME AİT AİDATLARIN KONTROLÜ

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİ ;BAZI ÜYELERİMİZİN UYARISI DOĞRULTUSUNDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İNCELEMELERDE GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT ÖDEMELERDE SİSTEME GİRİŞ VE KAYIT HATALARI TESPİT EDİLMİŞTİR.
LÜTFEN YÖNETİMİ DEVİR ALDIĞIMIZ 01.08.2019  TARİHİNDEN ÖNCEKİ AİDAT ÖDEMELERİNİZİ WEB SİTEMİZDEKİ SİZE AİT SAYFADAN KONTROL EDİNİZ VE ÖDEMELERİNİZLE İLGİLİ BİR TEZAT SÖZ KONUSU İSE YÖNETİMİMİZE BİLDİRİNİZ VE DÜZELTİLMESİ GEREKİYORSA ELİNİZDE BULUNAN ÖDENDİ MAKBUZLARINI YÖNETİME GÖNDERİNİZ.

SİTEMİZE SAHİP ÇIKALIM

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ

İlçemizdeki en güzel yerleşim yerlerinden birisi olan Sitemiz bazı yapısal ve İdari sorunlar nedeniyle maalesef hak ettiğimiz düzeyde değildir. Ancak birlik beraberlik, iyi niyet , gayret ve sahip çıkma içgüdüsüyle kısa sürede sorunlarımızı aşıp iyileştirme, yenileştirme ve müşterek akılla kısa sürede Sitemizi hak ettiği düzeye getirmemiz mümkündür.

Yeni seçilen Yönetimimizin gayreti, sizlerin desteği önerileri ve katkıları ile “Herkes evinin önünü temiz tutarsa mahalle de temiz olur” mantık ve anlayışla aşağıda sıralayacağımız kuralları hep birlikte uygularsak amacımıza en yakın sürede ulaşacağımız inancındayız. Bu vesileyle ;

1-Aidatlarımızı zamanında ve aksatmadan ödeyelim.

2-Evimize sahip çıktığımız kadar Sitemize de sahip çıkarak sorun ,şikayet ve önerilerini Yönetime ileterek müşterek çözüm üretelim.

3-Çöplerimizi mutlak surette çöp konteynırlarına atalım,  ev eşyası, inşaat atığı ,moloz ,karpuz kabuğu ve yiyecek atıklarını yol kenarlarına ve çöp kutusunun yanına bırakmayalım.

4-09.08. 2019 tarihinden itibaren bitki atıklarımız sadece haftanın  Pazartesi günleri alınacağından bu gün haricide bu atıkları dışarıya çıkarmayalım. Çıkaracağımız gün ise dağılmadan düzgünce evimizin uygun bir köşesine saat 15.00 kadar çıkarmış olalım. Bitki ve evsel atıklar ( ÇÖP)  dışındakiler kesinlikle Belediye ve Yönetimimizce alınamayacaktır.

5-Ev eşyası, inşaat, moloz ve benzeri atıkların alınması ne  Belediyemiz ne de Sitemiz Yönetimimin sorumluluğunda olmayıp kişi ve kurumlar sorumluluğunda olduğundan bu durumda, çevreye zarar vermeyecek şekilde biriktirerek ücret karşılığı sahiplerince bertaraf edilmeleri gerekmektedir. Aksi halde tespit edildiği durumlarda Belediyemizce yasal ve cezai işlemler uygulanacağı bilinmelidir.

6-Site Havuzumuzun Genel Kurulda da görüşüldüğü gibi önemli yapısal sorunları bulunmakta olup çözüm çalışmalarına başlanılmış olup mevcut durumda da kurallar çerçevesinde kullanılmasına özen gösterelim ve Site dışından gelenlerin tespiti halinde Yönetime bilgi verelim.

7-Çağımızın teknik imkanlarını etkin kullanmak ve aramızdaki iletişimi hızlandırmak için, güncel telefon numaralarınızı ve e-mail adreslerinizi lütfen Yönetime bildiriniz. Yönetimimizin aldığı kararlar, mesajlar, duyurular ve haberler   Özçelik WEB ( ozceliksitesi.com  ) dan güncel olarak yayımlanmaya başlanmış olup Web sitemizi takip ediniz ve bu yolla Yönetimimizle kontak kurunuz.

8-Kat mülkiyeti Kanununun getirdiği kurallar nedeniyle İŞBANKASI hesap numaramız yenilenmiş, Garanti bankası hesabı kullanılmadığından iptal edilmiş ve Web sitemizde yayımlanmıştır, bundan böyle aidat havalelerimizi İşbankası ve Posta çeki hesaplarından göndermeniz mümkün olacaktır.  (       İŞ BANKASI H.N. : 3029 868599    

 IBAN :TR 740006400000130290868599    POSTA ÇEKİ H.N. : 1195051  )                                 

Anlayışınız için teşekkür eder, Herkese iyi tatiller, mutlu ve sağlıklı günler dileriz.

DUYURU :  Kurban Bayramımızın ikinci günü ( 12 Ağustos Pazartesi ) Saat 19.00 da Site Kafeteryamızda Bayramlaşma etkinliği düzenlenecektir. Tüm Sakinlerimizin Eş, çocuk ve misafirleriyle birlikte katılım sağlamalarından büyük memnuniyet duyacağız…04.08.2019

                                                                                             

                                                                                                   Salih BANKOĞLU

                                                                                                   Özçelik Site Başkanı


ÖZÇELİK SİTESİ RESMİ FACEBOOK GRUBU AÇILMIŞTIR.

SİTEMİZE AİT RESMİ FACEBOOK LİNKİ AŞAĞIDADIR.İLETİŞİMLERİMİZİ ARTTIRMAYA YÖNELİK BU OLUŞUMA KATILMANIZI DİLERİZ..

ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİMİ 

ÖZÇELİK SİTESİ RESMİ FACEBOOK GRUBU LİNKİ :

https://www.facebook.com/groups/486878955210208/about/

ÖZÇELİK SİTESİ ÇÖP VE ÇEVRE DÜZENİ HAKKINDA ;

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ; 
1 - SİTEMİZİN GÜZELLİĞİ ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE GENEL DÜZENİ İÇİN EVSEL ATIKLARIMIZI ÇÖP KONTEYNERLERI DIŞINDA HİÇBİR YERE ATMAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM.

2- EVLERİMİZİN BAHÇELERİNDEN ÇIKAN BİTKİSEL ATIKLARIMIZ  HAFTANIN TEK GÜNÜ (PAZARTESİ) GÜNÜ TOPLANACAKTIR. LÜTFEN BUNUN HARİCİNDE HAFTANIN DİĞER GÜNLERİNDE EVİNİZİN ÖNÜNE ATIK BIRAKMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KESİNLİKLE ATILAN ATIKLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR KALDIRILMAYACAKTIR.

3- BUNUN HARİCİNDEKİ HAFRİYAT - İNŞAAT EV EŞYASI GİBİ MUHTELİF ATIKLARIN SORUMLULUĞU SİTE SAKİNLERİNE AİTTİR VE  KENDİ ÖZEL İMKANLARI İLE ORTADAN KALDIRILMASI KANUNİ ZORUNLULUKTUR. SİTE YÖNETİMİ BU KONUDA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTE OLUP AKSİ ŞEKİLDE HAREKET EDENLERE BELEDİYE TARAFINDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

SİTEMİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM.    ÖZÇELİK SİTESİ YÖNETİM KURULU.